Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 17 november 2021

De winnaars v.l.n.r Klaas Postma, Piet Stellingwerf en Oeds de Roos.

Bloed, zweet en nog net geen tranen in de Trije bij de 55+.

Met de nieuwe Corona maatregelen moest elke kaatser zijn QR-code laten scannen bij binnenkomst. Dit verliep probleemloos. Hulde hiervoor! Een kleine blokkade bij 1 kaatser werd opgelost door de tijd op zijn mobiel juist in te stellen.

Het bloed spuit uit de neus van een kaatser die op 4 meter van het perk een als een streep uitgeslagen bal vol op de neus kreeg. Na deskundige EHBO van Thomas van de kantine, kon de laatste partij nog meegedaan worden. Zal daar nog wel even last van houden.
Verder volop zweet. Met het prachtige weer buiten was het binnen ook niet echt koud. 77 Kaatsers weer vol aan de bak met wisselende resultaten en spanning in de einduitslag. In de B-klasse moest zwaar gerekend worden voor de eerste prijs, bij 3 kaatsers die elk 13 eersten tegen hadden. Uiteindelijk werd de krans omgehangen aan de uitgerekende nummer 1 tot een kaatsers zich melde dat hij minder eersten dan 13 had. De krans werd sportief omgewisseld zodat alles nog goed kwam.
De winnaars deze dag waren:

A-klasse 1. Piet Stellingwerf, Harlingen (21-11)
2. Age van der Goot, Goënga (21-13)
3. Ludwig Seerden, Franeker (21-13)
4. Germ Hallema, Jorwert (21-14)
5. Jan Tuinier, Makkum (20-11)
B-klasse 1. Oeds de Roos, Menaldum (21-9)
2. Johan van der Veen, Oentsjerk (21-13 / 18-10)
3. Jelle Goudberg, Franeker (21-13 / 18-14)
4. Nanne Tichelaar, Achlum (21-13 / 18-18)
5. Oeds Broersma, Witmarsum (21-15)
6. Daan Groen, Hallum (20-15)
C-klasse 1. Klaas Postma, Heerenveen (21-8)
2. Anne Baarda, Menaldum (21-9)

De volgende wedstrijd is op 1 december 2021 in de Trije te Franeker  (Poiesz partij), aanvang 09:50 uur.
Opgave om deel te nemen aan de maaltijd na afloop van de Kerstpartij op 15 december is dan nog mogelijk of via de website voor 10 december a.s.

Scroll naar boven