Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 16-03-2022

De winnaars v.l.n.r. Kees Sikkema, Siete Wassenaar, Johannes Hiemstra en Bouke Jousma.

4 kaatsers in de kransen.
Met ruim 70 kaatsers op de lijst na weer een aantal ziekmeldingen weer even puzzelen maar alles kwam weer voor elkaar zodat de strijd in De Trije weer los ging bij de 55 plus. Na afloop waren er deze keer zelfs 4 winnaars van de kransen met volop bloemen er in verwerkt.

Onderstaande kaatsers vielen in de prijzen.

A-klasse1. Johannes Hiemstra, St. Annaparochie (21-7)
2. Andries Idzerda, Goutum (21-8)
3. Anne Brouwer, Wommels (21-8)
4. Jan Hoekstra, Leeuwarden (21-11)
5. Piet de Groot, Midlum (20-14)
B-klasse1. Kees Sikkema, Dronten (21-7 18-8)
1. Siete Wassenaar, Minnertsga (21-7 18-8)
2. Anne Kramer, Sneek (21-8)
3. Auke Kuiken, St. Jacobiparochie (21-8)
4. Jan Boorsma, Menaldum (21-9)
5. Daan Groen, Hallum (21-11)
C-klasse1. Bouke Jousma, Menaldum (21-4)
2. Klaas Postma, Heerenveen (21-11)

Volgende wedstrijd op 30 maart 2022, aanvang 09:50 uur in De Trije te Franeker.

Scroll naar boven