Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – 16-01-2019

 

De winnaars v.l.n.r. Age van der Goot, Roel Zijlstra en Nanne Tichelaar

Invloed Harlinger verbrandingsoven op kaatsers?
Regelmatig lezen we in de krant over wel of niet uitstoten van vreemde stoffen van de vuilverbrandingsoven in Harlingen. Opvallend is in ieder geval dat maar liefst 4 “ouwe seunen’ in de prijzen vielen bij de 55 plussers. Met 94 kaatsers op de lijst weer een goed bezette kaatshal en waar het personeel van de kantine altijd de zaakjes dik voor elkaar heeft met een hapje en met name een droogje. 
Ondanks zoveel kaatsers is het toch altijd weer moeilijk om blokjelopers en telegrafisten te krijgen.
Ondanks dat, toch een vlot verloop van deze kaatsdag waarbij na afloop aan 16 kaatsers een prijs kon worden uitgereikt.

 

A-klasse: 1. Age van der Goot, Goënga (21-6)
2. Jan Feenstra, Winsum (21-7)
3. Johan Hinrichs, Harlingen (21-9)
4. Piet Stellingwerf, Harlingen (21-10)
5. Jan Sipma, Franeker (21-11)
6. Roel Hoogland, Beetgumermolen (20-14)
B-klasse: 1. Nanne Tichelaar, Achlum (21-8)
2. Sieger Siderius, Dronten (21-9)
3. Johan van der Veen, Oentsjerk (21-10)
4. Jelle de Boer, Oosterend (21-11)
5. Jan Bootsma, Wommels (21-11)
C-klasse: 1. Roel Zijlstra, Menaldum (21-9)
2. Tom Zuiderhof, Harlingen (21-10)
3. Jan Kwast, Harlingen (21-11)
4. Jaap Zondervan, Menaldum (20-13)
5. Jan Pieter Bennema, St. Annaparochie (20-15)

De volgende wedstrijd is op 30 januari in de Trije te Franeker,aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven