Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 13 maart 2019.

De winnaars v.l.n.r. Andries Gillebaard, Hein Nijdam en Lieuwe Bosch.

Stormachtig kaatsweer.

Het was 14 dagen geleden bijna 20 graden. Vandaag gierde de stormachtige wind om de Trije in Franeker waar weer 100 kaatsers bij elkaar waren gekomen. Voor aanvang van de partijen werd zoals gebruikelijk een minuut stilte in acht genomen voor Jelle Kamstra. Jelle was een van de 36 kaatsers die de eerste partij van de 55+ mee heeft gedaan.
Na deze minuut brandde de strijd weer los. Deze keer werd er gestreden om rollades van onze hofleverancier uit St. Annaparochie. Met name de A-klasse had moeite om de partijen uit te krijgen zodat de voorzitter pas laat aan onderstaande gelukkigen deze prijs kon uitreiken:

A-klasse 1. Lieuwe Bosch, Tzum (21-5 18-8)
2. Jurjen Tiesnitch, Westhoek (21-5 18-12)
3. Johan Hinrichs, Harlingen (21-7)
4. Oeds Broersma, Witmarsum (21-9)
5. Anne Kramer, Sneek (21-9)
B-klasse 1. Andries Gillebaard, Heerenveen (21-11 18-6)
2. Douwe Broersma, Midlum (21-11 18-16)
3. Klaas Postma, Heerenveen (21-12)
C-klasse 1. Hein Nijdam, Franeker (21-6)
2. Jaap Zondervan, Menaldum (21-8)
3. Martinus van der Meer, Witmarsum (21-9)
4. Henk Bootsma, De Knipe (21-11)

De volgende wedstrijd is op 27 maart 2019, aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker.

Scroll naar boven