Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker 13 februari 2019

De winnaars v.l.n.r. Klaas Postma, Ale Mosselman en Roel Zijlstra.

Franeker 13 februari 2019.

A-klasse 1. Alle Mosselman, Goutum (21-5)
2. Jan Houwer, Bolsward (21-7)
3. Jan de Jong, Menaldum (21-8)
4. Germ Hallema, Jorwert (21-9)
5. Gerrie Otter, Goutum (21-11)
6. Oeds de Roos, Menaldum (21-11)
7. Hans Hilarides, St. Jacobiparochie (20-8)
B-klasse 1. Klaas Postma, Heerenveen (21-5)
2. Auke Kuiken, St. Jacobiparochie (21-7)
3. Anne Dijkstra, Leeuwarden (21-15)
4. Nanne Tichelaar, Achlum (20-16)
C-klasse 1. Roel Zijlstra, Menaldum (21-7)
2. Willem de Vries, Franeker (21-8)
3. Henk de Vries, IJlst (21-9)

De volgende wedstrijd is op 27 februari in de Trije te Franeker. Aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven