Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 12-10-2022

12-10-2022

De winnaars v.l.n.r. Johan van der Veen, Roel Sijbesma en Heinz Palsma.

Start van het zaalseizoen
72 kaatsers op de lijst voor de 1e wedstrijd in De Trije in Franeker van het winterseizoen 2022-2023.
Bij aanvang werd eerst een minuut stilte gehouden ter eerbetoon aan Dirk Wiersma.
Hierna werd er weer gekaatst in ze zaal wat voor de meesten weer even wennen was.

De 1e prijs winnaars per categorie ontvingen een krans gesponsord door Jolly Dooper. De overige winnaars ontvingen een vogelhuisje gemaakt door Lieuwe Visser.

Onderstaande kaatsers konden een vogelhuisje in ontvangst nemen.

A-klasse1. Roel Sijbesma, Oosterend (21-10)
2. Germ de Graaf, Noardburgum (21-15)
B-klasse1. Johan van der Veen, Gytsjerk(21-6)
2. Jan Kwast, Harlingen (21-7)
3. Wim Jousma, Tietjerk (21-10)
4. Peter Siemensma, Bolsward (21-12)
5. Sicco Jellema, Wommels (21-13)
6. Gooitzen Roorda, Froubuurt (20-16)
C-klasse1. Heinz Palsma, Sexbierum (21-9 18-8)
2. Anne Baarda, Menaldum (21-9 18-10)
3. Rein Seerden, Sneek (21-12)

Volgende wedstrijd op 26-10-2022, aanvang 09:50 uur in De Trije te Franeker.

 

Scroll naar boven