Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 11 maart 2020

Winnaars 11 maart 2020
De winnaars v.l.n.r. Gerrie Otter, Jaap Zondervan en Frans Alberda.

Lange dag bij de 55+

Met 108 parturen op de lijst moest er stevig door gekaatst worden. Voor aanvang van het kaatsen, kwamen de mannen van het Kaatsmuseum aan het woord. Zij hadden voor elke kaatser een tasje met 4 boeken over het kaatsen bij zich. Een mooie geste maar het doel was ook om een aantal mensen te strikken die eens in de maand eens een paar uurtjes wilden assisteren achter de balie van het kaatsmuseum. Dus nogmaals voor degene wie zich geroepen voelt, stuur een mailtje naar info@keatsmuseum.frl

Er werd ook op de lijst even aandacht geschonken aan het Coronavirus. Immers ook Friesland kent inmiddels gevallen die met dit virus zijn besmet en 55-plussers vormen toch een risicogroep. Mocht het nodig zijn dan zullen wij kaatspartijen niet door laten gaan. Informatie hierover zal altijd op de website worden geplaatst.

Dan door met de kaatserij. Met verschillende partijen eindigend op 5-5 6-6 werd het net na half 5 dat het partuur Jan de Ridden, Catherinus Helfrich en Jan Hoekstra de winst naar zich toetrokken op 5-5 6-0 na eerst telkens achter de feiten aan gekaatst te hebben. Uiteindelijk was het de goed opslaande Catharinus die de strijd besliste.

De uitslag:

A-klasse 1. Gerrie Otter, Goutum (21-5 18-10)
2. Reinder Koops, Emmen (21-5 18-12)
3. Bouwe van der Veer, Winsum (21-7)
4. Anne Brouwer, Wommels (21-9)
5. Hielke Braaksma, Emmen (21-9)
6. Ludwig Seerden, Franeker (21-11)
B-klasse 1. Frans Alberda, Harlingen (21-6)
2. Lieuwe Visser, Franeker (21-7)
3. Tjerk Jorritsma, Heerenveen (21-9)
4. Piet Bierma, Dronten (21-9)
5. Henk Bloemsma, IJsselmuiden (21-9)
6. Jan Faber, Witmarsum (21-12)
C-klasse 1. Jaap Zondervan, Menaldum (21-7)
2. Anne van der Werf, Sneek (21-9)
3. Pieter Bouma, Joure (21-9)
4. Jan Hoekstra, Giekerk (21-10)
5. Catherinus Helfrich, Grou (21-12)
6. Jan de Ridder, Tolbert (21-13)

 

Scroll naar boven