Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 10-1-2024

De winnaars v.l.n.r. Nanning Seepma, Jan Tuinier, Harke Anema en Jan de Vlas.

Nieuw jaar, nieuwe k(r)ansen.

Met 66 kaatsers op de lijst starten de 55-plussers het nieuwe jaar. Maar eerst werd er een moment stilte gehouden voor oud 55+ kaatser Jan Beimers uit Dronrijp.

Na het verzoek van de voorzitter om toch vooral ook eens kaatsen aan te merken of even op de telegraaf plaats te nemen ging de strijd weer los. Achteraf bleek toch weer dat er meer een gehoorapparaat nodig hebben dan de enkeling die daar nu mee rond loopt!

Er moest weer flink door gekaatst worden om op tijd de hal weer te kunnen verlaten want net niet lukte. De laatste partij moest met een beslissende slag voortijdig worden beëindigd.

Bij de prijsuitreiking kregen alle winnaars een prachtig voeder vogelhuisje gemaakt en aangeboden door Hielke Braaksma. De kransen waren deze keer gesponsord door Johan Hinrichs. Bij de Kerstpartij ontving hij de krans maar later bleek een verkeerde stand doorgegeven te zijn waardoor niet Johan maar Nanning Seepma de prijs gewonnen bleek  te hebben. Dit werd vandaag recht getrokken zodat Nanning alsnog de krans omgehangen kreeg.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse1. Jan Tuinier, Makkum (21-10)
2. Lieuwe Bosch, Tzum (21-11)
B-klasse1. Jan de Vlas, Franeker (21-6)
2. Eeltje Wiersma, Berlikum (21-13)
C-klasse1. Harke Anema, ,Witmarsum (21-6)
2. Jan Kwast, Harlingen (21-7)
3. Simon Grijpstra, Aalsum (21-7)

Volgende wedstrijd is op 17 januari 2024, aanvang 09:50 uur, in De Trije in Franeker.

Scroll naar boven