Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 1 december 2021

De winnaars v.l.n.r. Oeds Broersma, Andries Idzinga en Jaap Zonderland.

De 2e Poiesz partij binnen een jaar.

De jaarlijkse Poiesz partij was al eens gehouden in 2021 maar er waren zo weinig winnaars dat er nog een bundeltje cadeaubonnen over waren. Er werd daarom vandaag gestreden om dat restant door 79 kaatsers.
Was het 14 dagen geleden eigenlijk te mooi om binnen te kaatsen. nu hadden de kaatsers soms last van de gierende wind die door de hal trok. Omdat de deuren ook om 5 uur dicht gingen werd er vlot door gekaatst zodat voor half vier de hal al weer leeg was.

De cadeaubonnen gingen naar onderstaande kaatsers:

A-klasse 1. Andries Idzerda, Goutum (21-6)
2. Roel Sijbesma, Oosterend (21-7)
B-klasse 1. Oeds Broersma, Witmarsum (21-3)
2. Pieter Bergsma, Gytsjerk (21-4)
3. Wim Jousma, Tietjerk (21-6)
4. Peter Siemensma, Bolsward (21-7)
5. Nanne Tichelaar, Achlum (21-10)
C-klasse 1. Jaap Zondervan, Menaldum (21-5)
2. Anne Baarda, Menaldum (21-7)
3. Roel Zijlstra, Menaldum (21-8)
4. Jan Kwast, Harlingen (21-9)

De volgende wedstrijd is op 15 december 2021, in de Trije te Franeker, de Kerstpartij.
Het traditionele eten na afloop kan helaas niet doorgaan.

 

Scroll naar boven