Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 01-02-2023

De winnaars v.l.n.r. Bert Veldman, Roel Sijbesma en Klaas Postma

Veel spannende partijen in de Trije

Mer 78 kaatsers weer wat meer deelname. Zal wel gelegen hebben aan de prijzen. Die werden dez keer gesponsord door Germ Hallema. De prijs bestond uit een zak aardappelen en daarbij een zak met uien, winterwortels, een pakje zuurkool en een rookworst.
Er werden veel partijen op 5-5 6-6 beslist. Hierdoor ontstond de unieke situatie iemand 2x verloor op de stand 5-5 6-6, de laatste partij won en daardoor toch een prijs kreeg volgens de regels van de 55+.

Dat een beetje oefenen op d opslag ook voor de 55-plussers nog wel zin heeft bleek wel weer. Na een hele week op de garagedeur geoefend te hebben werd nu dankzij al het oefenen op 5-5 6-6 een mooie zit bal geslagen. Wel moet de garagedeur  vervangen worden.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse

1. Roel Sijbesma, Eeasterein (21-6)
2. Jan Hoekstra, Leeuwarden (21-11)
3. Ynze Stienstra, Baaium (21-11)
4. Johannes Hinrichs, Harlingen (21-14)
5. Reinder Koops, Emmen (20-9)
6. Jan de Jong, Menaldum (19-14)

B-klasse

1. Bert Veldman, Bolsward (21-6)
2. Siete Wassenaar, Minnertsga (21-8)
3. Oeds Broersma, Witmarsum (21-8)
4. Harke Anema, Witmarsum (21-9)
5. Jan de Vlas, Franeker (21-9)
6. Daan Groen, Hallum (21-12)
7. Sieger Siderius, Dronten (20-12)

C-klasse1. Klaas Postma, Heerenveen (21-9)
2. Piet Bosgraaf, Drachten (20-12)

Volgende wedstrijd is op 15 februari 2023, aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker.

Scroll naar boven