Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 09-10-2019

De winnaars v.l.n.r. Piet Keizer, Ale Mosselman en Johan van der Veen

55+ weer onder dak in ‘De Trije’.

Na een mooi seizoen op het veld doken weer meer dan 90 kaatsers de zaal weer in.
Dat was weer even wennen. Smaller perk, hoge ballen in het vreemde licht, kaatsen aan de zijkant, etc.
Maar geleidelijk aan begon het weer te wennen en werd er weer volop fanatiek gekaatst. Door een aantal afzeggingen moest wedstrijdleider Piet Keizer na vele jaren afwezigheid noodgedwongen het veld weer betreden. Dat je kaatsen – net als fietsen – nooit verleerd bewees Piet wel door zichzelf in de krans te kaatsen. Behalve hij kregen onderstaande kaatsers een prijs uitgereikt:

A-klasse 1. Ale Mosselman, Goutum (21-8 18-8)
2. Piet de Groot, Midlum (21-8 18-10)
3. Hans Hilarides, St. Jacobiparochie (21-10)
4. Jan de Jong, Menaldum (21-12)
5. Germ Hallema, Jorwert (21-14)
6. Joop Bootsma, Reahûs (21-14)
7. Eeltje Wiersma, Berlikum (20-14)
B-klasse 1. Johan van der Veen, Oentsjerk (21-5)
2. Pieter Bergsma, Gytsjerk (21-8)
3. Douwe Broersma, Midlum (21-8)
4. Jelle de Boer, Wommels (21-9)
5. Wybe Idema, Gytsjerk (21-9)
6. Jan de Ridder, Tolbert (21-11)
7. Sieger Siderius, Dronten(21-14)
C-klasse 1. Piet Keizer, St. Annaparochie(21-7)
2. Martinus van der Meer, Witmarsum (21-10)

De volgende wedstrijd is op 23 oktober weer in de Trije te Franeker, aanvang 09:50.

Binnenkort op de website meer informatie over de grote jubileumpartij van 18 december!!!

Scroll naar boven