Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 08-01-2020

De winnaars v.l.n.r. Rick Vlieger, Jaap Zondervan en Frans Alberda

Einekoer partij

Met de start van het nieuwe jaar voor de 55+ werd een nieuwe partij geïntroduceerd namelijk de Einekoer partij.
De 84 jarige kaatser Hendrik Weiland heeft als grote hobby het maken van een einekoer. In de schuur achter zijn woning is hij uren in de weer om dit oude handwerk uit te voeren. Hij bood 3 einekoeren aan als prijs waarvoor hartelijk dank.
Voordat de 96 kaatsers weer los konden in het nieuwe jaar werd oud-voorzitter Piet Bosgraaf voor de laatste maal toegesproken. Er was een mooie fotocollage door Lieuwe Bosch gemaakt van de door hem zelf gemaakte foto’s. Deze werd hem namens alle kaatsers aangeboden door Jan Veenstra.

 

Na een kort toespraakje van de nieuwe voorzitter Ludwig Seerden barstte de sportieve strijd weer los in de Trije.
Onderstaande kaatsers gingen er met een vleesprijs vandoor. Voor de 1e rijs winnaars dus ook een einekoer en voor de 2e prijs winnaars een kledingbon van FORHIM uit Harlingen, overgebleven van de Jubileumpartij.

 

A-klasse: 1. Rick Vlieger, Harlingen (21-6)
2. Hielke Braaksma, Emmen (21-11)
B-klasse: 1. Frans Alberda, Harlingen (21-7)
2. Jan Boorsma, Menaldum (21-9)
3. Johan van der Veen, Oentsjerk (21-14)
4. Jelle Goudberg, Franeker (20-9)
5. Hans Hilarides, St. Jacobiparochie (20-14)
C-klasse: 1. Jaap Zondervan, Menaldum (21-4)
2. Anne van der Werf, Sneek (21-11)
3. Bouke Jousma, Menaldum (21-11)
4. Pieter Bouma, Joure (21-12)
5. Hein Nijdam, Franeker (21-13)

De volgende wedstrijd is op 22 januari 2020, in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven