Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 06-03-2024

De winnaars v.l.n.r. Roel Sijbesma, Wim Jousma en Klaas Postma.

Kort dagje bij de 55+

Met slechts 60 kaatsers op de lijst wordt de spoeling wel erg dun.
Bij de B-klasse werden 12 partijen gekaatst waarvan 2 eindigden op 5-4 en de rest op 5-1 of 5-2.
Waren dus korte partijen waardoor de eerste B-klasse kaatsers om kwart over 2 al onder de douche vandaan kwamen. De overige kaatsers waren tegen half 4 klaar.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse

1. Roel Sijbesma, Oosterend (21-4)
2. Anne Brouwer, Wommels (21-7)
3. Ale Mosselman, Goutum (21-9)
4. Jan Hoekstra, Leeuwarden (21-13)
5. Frans Alberda, Harlingen (21-13)

B-klasse1. Wim Jousma, Tietjerk (21-5)
2. Jan Kwast, Harlingen (21-8)
3. Eeltje Wiersma, Berlikum (21-9)
C-klasse

1. Klaas Postma, Heerenveen (21-10)

 

Volgende wedstrijd op 20 maart 2024, aanvang 09:50 uur, in De Trije te Franeker.

Scroll naar boven