Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 02-02-2022

De winnaars v.l.n.r. Jan de Jong, Bertus Veldman en Frans Alberda.

Voor het eerst weer los in 2022.

Na weer enkele partijen gespeeld te hebben in de Trije eind 2021, strooide het Corona virus weer roet in de planning.
In januari konden we niet kaatsen zodat vandaag de eerste partij in 2022 werd.
Met 82 kaatsers op de lijst weer een mooie hoeveelheid. Buiten was het gelukkig een stuk beter dan de stormwind de afgelopen dagen.
Hierdoor viel het in de Trije ook mee qua temperatuur. Die liep soms wel weer hoog op bij de kaatsers in de spannende partijen die er weer gespeeld werden.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse1. Frans Alberda, Harlingen (21-7)
2. Piet Stellingwerf, Harlingen (21-8)
3. Tjeerd Bouma, Leeuwarden (21-9)
4. Johannes Hinrichs, Harlingen (21-11)
5. Germ de Graaf, Noardburgum
B-klasse1. Bertus Veldman, Bolsward (21-6)
2. Jan de Vlas, Franeker (21-7)
3. Oeds de Roos, Menaldum (21-12)
4. Auke Althof, Dongjum (21-13)
5. Sieger Siderius, Dronten (20-8)
C-klasse1. Jan de Jong, Dronrijp (21-5)
2. Klaas Postma, Heerenveen (21-9)
3. Gerard Voogd, Harlingen (21-13)

Volgende wedstrijd op 16 februari 2022, aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker.

 

Scroll naar boven