Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

De Trije – Franeker 4 maart 2015

De winnaars van 4 maart 2015 v.l.n.r.: Tjerk Jorritsma, Reinder Koops, Lieuwe Meijer.

Emmen succesvol bij de 55+
Ook nu weer een grote deelname bij de 55+ . Maar liefst 112 deelnemers waren naar Franeker getogen. We zijn erg blij met deze grote deelname. Schaduwkant is dat we er bijna nooit meer in slagen om half vijf de wedstrijd te kunnen beëindigen en we partijen moeten afbreken. Omdat voortaan te voorkomen kan de commissie voortaan besluiten de laatste omloop bij de stand 1-1 of 2-2 te laten beginnen. Zie ook hiervoor het nieuwste artikel ‘Gewijzigde Spelregel‘ onder Nieuwtjes

Er is deze keer wel uitzonderlijk spannend gekaatst maar liefst 18 keer eindigde de partij op vijf eersten gelijk.
Opvallend dat er maar liefst 3 Emmenaren (of is het Emmers) in de prijzen vielen. Daar ook Jan Veenstra uit Apeldoorn in de prijzen viel was het aandeel van de Fryzen om ûtens dit keer bijzonder groot. Piet Keizer kon de vleesprijzen deze keer uitreiken aan:

A-klasse: 1. Reinder Koops Emmen
2. Ynze Stienstra Baaium
3. Cathrinus Kooistra Goënga
4. Jurjen Tiesnitch Westhoek
5. Jan Veenstra Apeldoorn
6. Hielke Braaksma Emmen 
B-klasse: 1. Tjerk Jorritsma Heerenveen
2. Douwe Broersma Midlum
3. Dirk Wiersma Marsum
4. Jan Boorsma Menaam
5. Lykele Buwalda Emmen
C-klasse: 1. Lieuwe Meijer Minnertsga
2. Albert dijkstra Harlingen
3. Piet Bouma Joure
4. Lieuwe Anema St Anna Parochie
5. Henk de Vries IJlst
Scroll naar boven