Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

De Trije – Franeker 4 februari 2015

De prijswinnaars van links naar rechts: Tjerk Jorritsma, Lieuwe Meyer en Henk Noordbruis.

Weer veel animo bij de 55+

Opnieuw met 112 kaatsers op de lijst was de 3de 55+ partij in de Trije weer druk bezet.
Helaas had de griep ook bij deze groep toegeslagen (hoe kan dit nou bij deze griepspuit categorie?). Vier mensen hadden zich afgemeld waaronder commissielid Piet Keizer.
Er moest dus even ‘gerommeld’ worden in de lijst. Maar Foppe had alles weer goed onder controle.
Door de vele spannende partijen moest de laatste partij in de A klasse tussen Frans Postmus, Eddy van der Lei en Hendrik Porte tegen Anne Brouwer, Ynze Stienstra en Reinder Koops jammer genoeg op 4-4 en2-0 worden afgebroken vanwege tijdgebrek. De eersten werden daarom winnaar. Hierdoor viel Reinder Koops net buiten de prijzen. Om vijf uur kon voorzitter Piet Bosgraaf de vleesprijzen uitreiken aan de volgende kaatsers.

A-klasse 1. Henk Noordbruis
2. Jan Sijtsinga Heerenveen
3. Jan Houwer Bolsward
4. Jan van der Linden Amsterdam
5. Piet de Groot Midlum
B-klasse 1. Tjerk Jorritsma Heerenveen
2. Jan Boorsma Menaam
3. Dirk Wiersma Marsum
4. Bart Limburg Wolvega
5. Harke Anema Witmarsum
C-klasse 1. Lieuwe Meijer Minnertsga
2. Henk Bootsma De Knipe
3. Rein Seerden Sneek
4. Bauke Jousma Menaam
5. Rinse van der Veen Koarnjum
6. Hans Homminga Joure
7. Henk de Vries IJlst.
Scroll naar boven