Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

De Trije – Franeker 21 januari 2015

Foto v.l.n.r Piet Keizer,Jan Feenstra, Pieter Bouma en Henk de Vries

 

Hutspot partij 55+ in de Trije.

114 kaatsers waren maar liefst afgekomen op de hutspot partij in de Trije. We zijn blij dat we ook weer vier nieuwe kaatsers konden verwelkomen.
Door de vele spannende partijen, maar ook omdat er niet altijd snel genoeg wordt begonnen, lukte het niet om alle partijen voor half vijf te beëindigen zodat deze moesten worden afgebroken. Er was deze keer weer voor gekozen voor vier verschillende klassen.
De Bildtse boeren Hans Hilarides en Thijs Houtsma hadden voor de prijzen gezorgd. De prijswinnaars gingen met zakken vol Bildtstars, wuttels en siepels naar huis. Natuurlijk ontbrak de worst ook niet. Opvallend was dat beide Bildtse boeren ook tot de prijswinnaars behoren.
Onderstaande prijswinnaars kunnen tot ver in het voorjaar hutspot eten.

A-klasse: 1. Jan Feenstra Winsum
2. Oeds Broersma Witmarsum
3. Thijs Houtsma Westhoek
4. Jan Tuinier
5. Ale Mosselman Goutum
6. Hans Hilarides St. Jacob
    Jurjen Tiesnitch Westhoek
B-klasse: 1. Pieter Bouma Joure
2. Geert Hoekstra Joure
3. Klaas Postma Heerenveen
4. Jelle Goudberg Franeker
5. Gerrit Otter Goutum
6. Sjirk Overal Oldenbroek
7. Eeltje Wiersma Berltsum
8. Joop Wortman Joure 
 C-klasse: 1. Piet Keizer St Anna
2. Oeltsje Velstra Idaerd 
D-klasse: 1. Henk de Vries Ylst 
Scroll naar boven