Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

De Trije – Franeker 18 maart 2015

De winnaars v.l.n.r. Piet Keizer, Rein Seerden, Lammert Miedema en Jan Veenstra

Veel prijswinnaars bij de 55+
Met 108 deelnemers ook nu weer een grote deelname bij de 55+. Dit kwam uiteraard mede doordat we dit jaar geen concurrentie van het ‘ljipaaisykjen’ hadden.
Wel was het een dure dag voor onze penningmeester Foppe de Vries omdat er dit keer wel heel veel kaatsers waren die alle partijen wonnen. In de C-klasse wonnen Rein Seerden en Piet Keizer beiden de eerste prijs (en krans). Beiden hadden evenveel eersten en punten tegen.
Na 6 wedstijden komt er al enige tekening in het jaarklassement. De lijst wordt nu aangevoerd door Jan Houwer Bolsward en Sjirk Overal Oldebroek met 14 punten gevolgd door Bert Veldman Bolsward met 13 punten. Hierbij een opsomming van alle prijswinnaars.

A klasse: 1. Jan Veenstra Apeldoorn
2. Ime de Haan Makkum
3. Henk Noordbruis Marsum
4. Oeds Broersma Witmarsum
5. Cathrinus Kooistra Goënga
6. Jan de Jong Menaam
7. Jan Houwer Bolsward
B-klasse: 1. Lammer Miedema Diemen
2. Leendert Terpstra Franeker
3. Siep Berkenpas Balk
4. Lykele Buwalda Emmen
5. Andries Gillebaard Heerenveen
6. Freerk Kuipers Drachten
C-klasse: 1. Rein Seerden Sneek en Piet Keizer St Anna Parochie
3. Theo Smit Franeker
4. Piet Zijlstra Franeker
5. Bauke Jousma Menaam
6. Durk Kamstra Franeker
7. Roel Zijlstra Menaam
8. Tom Zuiderhof Harlingen
Scroll naar boven