Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

De Trije – Franeker 18 februari 2015

2015-02-18
De prijswinnaars v.l.n.r.: Piet de Groot, Auke Althof en Roel Zijlstra.

108 kaatsers op de 55+ in Franeker

Met 108 kaatsers, verdeeld in 3 klassen, begonnen we op woensdag 18 febr. 2015 aan alweer de vierde partij dit jaar.

De eerste 54 kaatsers gingen om tien uur los. Om half vijf moest de laatste partij vanwege tijdgebrek worden afgebroken bij de stand 5-5 2-0 .
Daarmee ‘wonnen’ Piet Zijlstra, Durk Kamstra en Roel Kuipers deze partij van Marten Bergsma, Lieuwe Anema en Jan Wagenaar.
Hierdoor viel Durk Kamstra nog in de prijzen en Marten Bergsma net niet.
Om 16.50 werden de prijzen uitgereikt aan de kaatsers die alle 3 partijen hadden gewonnen.

A klasse: 1. Piet de Groot Midlum
2. Ynze Stienstra Baaium
3. Jan Houwer Bolsward.
B klasse: 1. Auke Althof Dongjum
2. Bert Veldman Bolsward
C klasse: 1. Roel Zijlstra Menaam
2. Peter Siemensma Bolsward
3. Joop Wortman Joure
4. Rein Seerden Sneek
5. Lou Herrema Slappeterp
6. Durk Kamstra Franeker.
Scroll naar boven