Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

De Trije – Franeker 1 april 2015

De eerste prijswinnaars v.l.n.r.: Siete Wassenaar, Tjerk Jorritsma, Bouke Jouwsma en Joop Wortman.

Weer volop strijd bij de 55+
Om 10.00 uur werd eerst een moment stilgestaan bij de op zaterdag 28 maart overleden Jan Bleeker uit Sneek. Tot en met 2012 was het een regelmatige deelnemer van onze wedstrijden. Ziekte noopte hem te stoppen. Verder was hij jaren de organisator van de jaarlijkse 55+ partij in Sneek.

Er stonden ook nu weer 108 kaatsers op de lijst. Door enkele afzeggingen en ook nog enkele blessure gevallen tijdens de wedstrijd had onze wedstijdleider Foppe de Vries wel een uitdaging om alles naar volle tevredenheid in goede banen te leiden. Volgens mij is dit hem weer goed gelukt. Het slotstuk was uitermate spannend. Klaas Postma, Jan Bootsma en Johannes Oudendag moesten het opnemen tegen Piet Bierma, Evert Heeg en de als vervanger opgetrommelde Piet Stellingwerf. Eerstgenoemden waren alle drie nog in de running voor een prijs maar verloren de partij op 5-5 en 6-6 zodat alle drie een fraaie rollade misliepen. Piet Bierma kaatste zich hiermee wel in de prijzen.

Uiteindelijk kon onze secretaris Peter Siemensma de rollades uitdelen aan:

A-klasse 1. Siete Wassenaar Minnertsgea
2. Ale Mosselman Goutum
3. Jan Houwer Bolsward
4. Oeds de Roos Menaam
5. Jan Brandsma Grijpskerk.
B-klasse 1. Tjerk Jorritsma Heerenveen
2. Harke Anema Witmarsum
3. Eeltje Wiersma Berltsum
4. Piet Bierma Dronten
5. Lykele Buwalda Emmen.
C-klasse 1. Bouke Jousma Menaam en Joop Wortman Joure
3. Rein Seerden Sneek
4. Oeltje Velstra Ideard.
Scroll naar boven