Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

De Trije – 27 maart 2019

De winnaars v.l.n.r. Oeds de Roos, Sjouke Herrema en Jelle de Boer.

Weer volop spanning bij de 55+.

Voorafgaand van weer een kaatsdag, werd een minuut stilte gehouden voor oud-speler van de 55+ Sipke Wiersma. Sipke heeft voor het laatst in april 2015 mee gekaatst bij de 55+ en was een van de oudste deelnemers.
Hierna barstte de strijd weer los tussen 90 kaatsers. Spanning volop bij een paar 5-5 6-6 partijen, maar ook 7-0 wat dan weer een tegenvaller is.
De laatste slag viel mooi voor vier uur in een partij waarbij het partuur van Eeltje van een 3-1 voorsprong op een 5-3 achterstand kwam te staan. Maar de vechtlust herwon het bij dt partuur waardoor zij toch op 5-5 2-6 de partij nog naar zich toehaalden. De vervanger van de voorzitter, in de persoon van Gerrie Otter, reikte de prijzen uit aan onderstaande winnaars:

A-klasse 1. Oeds de Roos, Menaldum (21-8)
2. Tjeerd Bouma, Leeuwarden (21-9)
3. Bouwe van der Veer, Winsum (21-12)
4. Jan Sipma, Franeker (21-14)
B-klasse 1. Jelle de Boer, Wommels (21-8)
2. Eeltje Wiersma, Berlikum (21-10)
3. Peter Siemensma, Bolsward (21-13)
4. Jelle de Haan, St. Annaparochie (20-9)
C-klasse 1. Sjouke Herrema, Hoorn (21-10 18-12)
2. Tjeerd de Jong, Witmarsum (21-10 18-12)
3. Bouke Jousma, Menaldum (21-10 18-14)

De volgende wedstrijd is op 10 april 2019, in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven