Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 18 november 2015

De eerste prijswinnaars v.l.n.r.: Henk Bootsma, Jan Veenstra en Frans Postmus.

Weer 108 55 plussers in de TrijeWoensdag 18 nov. gingen 108 kaatsers weer los in de Trije. Door veel spannende partijen maar ook door soms teveel getreuzel bij het begin van de partijen werd besloten om de laatste partij van de C-klasse met eersten gelijk te laten beginnen om op tijd (half vijf) uit te zijn. Ondanks dat Albert Dijkstra voor de laatste partij lang om zijn kaatswant moest zoeken viel de laatste slag precies om 16.30 uur. Daarna kon Piet Keizer de prijzen uitreiken aan alle kaatsers die alle drie partijen hadden gewonnen.

A-klasse:  1. Frans Postmus Hitzum
2. Bertus de Jong Leeuwarden
3. Bouwe van der Veer Winsum
4. Henk Porte Leeuwarden

5. Anne Kramer Sneek

B-klasse:  1. Jan Veenstra Apeldoorn
2. Douwe Broersma Midlum
3. Geert Hoekstra Joure
4. Jelle Goudberg Franeker
5. Daam van der Ley Dronrijp
6. Bart Limburg Wolvega.
C-klasse:  1. Henk Bootsma de Knipe
2. Rein Seerden Sneek
3. Sjouke Herrema Hoorn
4. Jan Piet Bennema St Annaparochie
5. Durk Kamstra Franeker
6. Teade de Vries Franeker
7. Anne Baarda Menaam

 

Scroll naar boven