Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 7 juli 2021

De eerste prijswinnaars v.l.n.r.: Anne Sijbesma (de echte winnaar in de C-klasse vorige week in Heerenveen) Durk Kamstra, Theun Hoekstra en Ludwig Seerden.

De 55+ weer op het Sjûkelân.

Na Heerenveen vorige week gingen de 55 plussers nu los op het Sjûkelân in Franeker.
Met prachtig mooi weer begonnen om 10.00 uur 76 kaatsers aan een mooie kaatsdag.
Nadat een ieder zijn 3 partijen had gekaatst konden de prijzen worden uitgereikt aan een ieder die driemaal hadden gewonnen.
Voordat de voorzitter begon met de prijsuitreiking zette hij de dames van de catering even in het zonnetje met een bos bloemen.
De prijzen waren voor

A-klasse
1. Ludwig Seerden Franeker
2. Jan Sijtsinga Heerenveen
3. Jan de Boer Sneek
4. Germ de Graaf Holwerd.

B-klasse
1.Theun Hoekstra Leeuwarden
2. Frans Albeda Harlingen
3. Johan de Graaf, Wommels
4. Harke Anema Witmarsum

C- klasse
1. Durk Kamstra Franeker
2. Jan Kwast Harlingen
3. Theo Smit Franeker.

De volgende partij is over 2 weken op woensdag 21 juli in Froubuurt, aanvang 10:00 uur.

Scroll naar boven