Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Corona regels

Zolang er geen wijzigingen zijn in de door het RIVM vastgestelde regels, gelden naast de landelijke regels tevens onderstaande regels voor het meedoen aan kaatspartijen georganiseerd door de Stichting Keatsen 55+. Om deel te kunnen nemen gaat elke deelnemer akkoord met deze regels. Bij het niet naleven van deze regels kan de deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname.

U kunt niet mee kaatsen ingeval van:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid

U kunt wel mee kaatsen als u niet bovenstaande verschijnselen hebt en akkoord gaat met onderstaande regels:
• Volg aanwijzingen van de bestuurders/wedstrijdleiding op
• Hou altijd minimaal 1,5 meter afstand
• Was tussen de partijen door vaak uw handen, doe dit 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
• Die dit vooral als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Papieren zakdoekjes gebruiken om uw neus te snuiten, deze daarna weggooien en uw handen wassen
• Geen handen schudden
• Niet in uw handen, want of op de bal spugen
• Spreekkoren, zingen of schreeuwen zijn niet toegestaan
Bij niet naleving van deze regels kunnen de bestuursleden u verzoeken te vertrekken.

Wanneer mag tijdens het sporten nou precies de 1,5 meter losgelaten worden?
In principe geldt de 1,5 meter afstand ook voor volwassen sporters. Alleen wanneer dit de normale sportbeoefening in de weg staat, kan tijdelijk de 1,5 meter afstand losgelaten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporten als judo, maar ook voor voetbal of hockey. Dit geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up of de nazit in de kantine.

Scroll naar boven