Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Competitiestand 2024

Eindstand bijgewerkt t/m 17 april 2024
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Vlas, de Jan Franeker
8
19
144
77
+67
Grijpstra, Simon Sebaldeburen
9
19
159
98
+61
Sijbesma, Roel Easterein
9
19
159
99
+60
Alberda, Frans Harlingen
9
19
152
109
+43
Wiersma, Eeltje Berltsum
9
17
157
111
+46
Kwast, Jan Harlingen
9
17
154
111
+43
Boorsma, Jan Menaldum
9
17
146
110
+36
Anema, Harke Witmarsum
9
16
148
110
+38
Postma, Klaas Heerenveen
8
15
127
97
+30
10  Otter, Gerrit Goutum
9
15
146
106
+40
11  Jong, de Jan Menaldum
9
15
139
106
+33
12  Veenstra, Jan Apeldoorn
9
15
149
120
+29
13  Hoekstra, Jan Leeuwarden
9
15
138
127
+11
14  Hoekstra, Theun Leeuwarden
8
14
136
101
+35
15  Jousma, Wim Tietjerk
8
14
134
99
+35
16  Seerden, Rein Sneek
9
14
138
111
+27
17  Seerden, Ludwig Franeker
9
14
146
121
+25
18  Jellema, Sicco Wommels
9
14
136
112
+24
19  Dooper, Jolly Oentsjerk
9
14
138
115
+23
20  Hinrichs, Johannes Harlingen
9
14
131
120
+11
21  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
9
14
134
127
+7
22  Bruinsma, Jan Heerenveen
6
13
111
73
+38
23  Goudberg, Jelle Franeker
7
13
118
87
+31
24  Baarda, Anne Menaldum
7
13
110
82
+28
25  Kramer, Ronald Dronrijp
7
13
111
85
+26
26  Bootsma, Jan Wommels
8
13
121
106
+15
27  Brouwer, Anne Wommels
9
13
141
123
+18
28  Koster, Sikke Dokkum
9
13
139
127
+12
29  Broersma, Oeds Witmarsum
9
13
132
127
+5
30  Tuinier, Jan Makkum
9
13
126
125
+1
31  Bosch, Lieuwe Tzum
6
12
103
66
+37
32  Velsma, Jelle Tzummarum
7
12
112
90
+22
33  Meer, van der Martinus Witmarsum
8
12
117
101
+16
34  Groen, Daan Hallum
8
12
118
116
+2
35  Bruinsma, Karst Menaldum
9
12
134
129
+5
36  Mosselman, Ale Goutum
9
12
127
124
+3
37  Sikkema, Kees Dronten
9
12
133
131
+2
38  Wassenaar, Siete Minnertsga
6
11
89
78
+11
39  Stellingwerf, Piet Harlingen
7
11
106
94
+12
40  Veen, van der Johan Gytsjerk
7
11
108
100
+8
41  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
8
11
126
116
+10
42  Porte, Henk Leeuwarden
8
11
116
118
-2
43  Roos, de Oeds Menaldum
8
11
110
119
-9
44  Zijlstra, Roel Menaldum
5
10
86
58
+28
45  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
6
10
99
78
+21
46  Goot, van der Age Goënga
7
10
94
96
-2
47  Versnel, Maikel St. Annaparochie
8
10
118
116
+2
48  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
8
10
114
117
-3
49  Siderius, Sieger Dronten
9
10
135
125
+10
50  Postmus, Jan Leeuwarden
9
10
112
130
-18
51  Tigchelaar, Nanne Achlum
8
9
106
120
-14
52  Bosgraaf, Piet Drachten
9
9
98
135
-37
53  Posthuma, Bauke Folsgare
5
8
77
68
+9
54  Kooi, van der Keimpe Munein
6
8
80
85
-5
55  Stienstra, Ynze Baaium
4
7
69
50
+19
56  Zondervan, Jaap Menaldum
4
7
65
49
+16
57  Seepma, Nanning Harkema
5
7
80
74
+6
58  Voogd, Gerard Harlingen
5
7
74
69
+5
59  Dantuma, Sikke Driezum
5
7
70
66
+4
60  Groot, de Piet Midlum
5
7
75
79
-4
61  Sjollema, Eddy Harlingen
6
7
89
88
+1
62  Idzerda, Andries Goutum
7
7
87
110
-23
63  Hallema, Germ Jorwert
9
7
110
146
-36
64  Bierma, Piet Dronten
5
6
68
74
-6
65  Bootsma, Joop Reahûs
9
6
117
150
-33
66  Koster, Teake Harlingen
9
6
102
140
-38
67  Nauta, Albert Bitgum
2
5
38
24
+14
68  Koops, Reinder Emmen
3
5
49
38
+11
69  Sietsma, Piet Tzum
3
5
48
39
+9
70  Siderius, Anne Boazum
3
5
44
36
+8
71  Houwer, Jan Bolsward
3
5
48
41
+7
72  Bergsma, Pieter Gytsjerk
4
5
53
59
-6
73  Siemensma, Peter Bolsward
5
5
58
81
-23
74  Broersma, Douwe Midlum
8
5
87
129
-42
75  Cuttress, Wayne Tzummarum
2
4
34
19
+15
76  Smid, Hilbrand Witmarsum
2
4
32
20
+12
77  Visser, Lieuwe Franeker
3
4
48
41
+7
78  Kramer, Anne Sneek
3
4
44
45
-1
79  Kuipers, Freek Drachten
3
4
45
47
-2
80  Leijenaar, Douwe Bolsward
2
2
30
32
-2
81  Kramer, Klaas Dronrijp
3
2
35
47
-12
82  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
3
2
29
49
-20
83  Hoitenga, Wibe Boazum
1
1
16
17
-1
84  Rienks, Rienk Beetgumermolen
1
1
14
17
-3
85  Graaf, de Germ Noardburgum
1
1
12
17
-5
86  Feenstra, Sjoerd Dronten
2
1
20
34
-14
87  Sijtsinga, Jan Heerenveen
1
0
4
6
-2
88  Vlugt, van der Klaas Witmarsum
1
0
6
18
-12
Scroll naar boven