Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Competitiestand 2023

Bijgewerkt t/m 6 december 2023
Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Seerden, Ludwig Franeker
22
52
405
224
+181
Broersma, Oeds Witmarsum
24
47
395
276
+119
Anema, Harke Witmarsum
24
46
394
303
+91
Otter, Gerrit Goutum
24
44
392
265
+127
Boorsma, Jan Menaldum
20
42
346
224
+122
Hinrichs, Johannes Harlingen
23
42
373
298
+75
Jellema, Sicco Wommels
24
42
381
288
+93
Kwast, Jan Harlingen
21
41
348
283
+65
Veen, van der Johan Gytsjerk
23
38
358
281
+77
10  Hoekstra, Jan Leeuwarden
23
37
354
296
+58
11  Groot, de Piet Midlum
24
37
353
312
+41
12  Bosgraaf, Piet Drachten
24
37
348
336
+12
13  Sijbesma, Roel Easterein
18
36
303
229
+74
14  Roos, de Oeds Menaldum
22
36
357
283
+74
15  Siemensma, Peter Bolsward
23
35
353
307
+46
16  Tuinier, Jan Makkum
23
35
352
310
+42
17  Hoekstra, Theun Leeuwarden
24
35
361
328
+33
18  Siderius, Sieger Dronten
19
34
307
227
+80
19  Hallema, Germ Jorwert
20
34
324
243
+81
20  Seerden, Rein Sneek
22
34
329
289
+40
21  Sikkema, Kees Dronten
23
34
335
317
+18
22  Groen, Daan Hallum
24
34
366
336
+30
23  Veenstra, Jan Apeldoorn
19
33
306
242
+64
24  Wiersma, Eeltje Berltsum
21
33
327
271
+56
25  Wassenaar, Siete Minnertsga
22
33
332
291
+41
26  Seepma, Nanning Harkema
14
30
251
155
+96
27  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
18
30
279
231
+48
28  Dooper, Jolly Oentsjerk
19
30
295
268
+27
29  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
25
30
348
373
-25
30  Postma, Klaas Heerenveen
14
29
239
146
+93
31  Postmus, Jan Leeuwarden
23
29
314
307
+7
32  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
17
28
271
204
+67
33  Goot, van der Age Goënga
19
28
291
252
+39
34  Baarda, Anne Menaldum
19
28
279
262
+17
35  Jong, de Jan Menaldum
20
28
302
272
+30
36  Alberda, Frans Harlingen
23
28
321
320
+1
37  Meer, van der Martinus Witmarsum
18
27
263
223
+40
38  Broersma, Douwe Midlum
18
27
271
235
+36
39  Kramer, Ronald Dronrijp
19
27
267
269
-2
40  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
23
27
295
312
-17
41  Stienstra, Ynze Baaium
16
26
241
204
+37
42  Porte, Henk Leeuwarden
22
26
281
331
-50
43  Mosselman, Ale Goutum
24
26
308
349
-41
44  Palsma, Heinz Sexbierum
16
25
247
213
+34
45  Grijpstra, Simon Aalsum
20
25
284
286
-2
46  Idema, Wybe Gytsjerk
13
24
210
157
+53
47  Stellingwerf, Piet Harlingen
17
24
257
226
+31
48  Visser, Lieuwe Franeker
16
23
233
220
+13
49  Rienks, Rienk Beetgumermolen
19
23
263
278
-15
50  Bosch, Lieuwe Tzum
13
22
214
171
+43
51  Koster, Sikke Dokkum
18
22
242
252
-10
52  Koster, Teake Harlingen
22
22
284
334
-50
53  Sijtsinga, Jan Heerenveen
12
21
196
148
+48
54  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
11
20
181
148
+33
55  Boer, de Jelle Wommels
13
20
203
183
+20
56  Bootsma, Jan Wommels
14
20
205
180
+25
57  Werf, van der Anne Sneek
16
20
225
230
-5
58  Idzerda, Andries Goutum
17
20
225
255
-30
59  Feenstra, Sjoerd Dronten
10
19
157
129
+28
60  Bootsma, Joop Reahûs
12
19
177
159
+18
61  Graaf, de Germ Noardburgum
12
19
177
160
+17
62  Tigchelaar, Nanne Achlum
15
19
215
218
-3
63  Vlas, de Jan Franeker
11
18
163
139
+24
64  Vlugt, van der Klaas Witmarsum
12
18
177
150
+27
65  Koops, Reinder Emmen
12
18
175
153
+22
66  Bierma, Piet Dronten
16
18
220
229
-9
67  Sjollema, Eddy Harlingen
11
17
175
136
+39
68  Jousma, Wim Tietjerk
12
17
169
164
+5
69  Voogd, Gerard Harlingen
13
17
183
178
+5
70  Althof, Auke Dongjum
18
17
218
277
-59
71  Zondervan, Jaap Menaldum
7
16
125
76
+49
72  Groot, de Rienk Leeuwarden
9
16
142
102
+40
73  Velsma, Jelle Tzummarum
10
16
161
133
+28
74  Vlieger, Rick Harlingen
11
16
157
152
+5
75  Brouwer, Anne Wommels
12
16
158
168
-10
76  Roosjen, Gerard Leeuwarden
8
15
134
98
+36
77  Cuttress, Wayne Tzummarum
9
15
149
115
+34
78  Loon, van Siebe Heerenveen
9
15
136
111
+25
79  Kuipers, Freek Drachten
15
15
183
234
-51
80  Zijlstra, Roel Menaldum
10
14
153
135
+18
81  Veldman, Bert Bolsward
10
14
136
136
0
82  Vries, de Guus Leeuwarden
7
13
114
82
+32
83  Smid, Hilbrand Witmarsum
8
13
134
102
+32
84  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
12
13
148
183
-35
85  Woud, van der Wybren Leeuwarden
9
12
110
115
-5
86  Graaf, de Johan Wommels
10
12
126
141
-15
87  Jong, de Bert Drachten
6
11
97
71
+26
88  Houwer, Jan Bolsward
12
11
157
189
-32
89  Bergsma, Pieter Gytsjerk
8
10
104
111
-7
90  Eringa, Auke Wommels
8
10
93
121
-28
91  Bouma, Pieter Joure
9
10
131
133
-2
92  Dijkstra, Auke Waaxens
4
9
70
37
+33
93  Werf, van der Ferdinand Joure
5
9
81
64
+17
94  Kramer, Klaas Dronrijp
5
9
80
68
+12
95  Posthuma, Bauke Folsgare
6
9
82
75
+7
96  Sietsma, Tjalling Hilaard
7
9
91
101
-10
97  Siderius, Anne Boazum
9
9
127
140
-13
98  Dijkstra, Geert Oosterend
3
8
60
35
+25
99  Gerbrandy, Harmen Warns
5
8
73
66
+7
100  Versnel, Maikel St. Annaparochie
5
8
75
70
+5
101  Braaksma, Hielke Emmen
6
8
81
73
+8
102  Goudberg, Jelle Franeker
10
8
123
157
-34
103  Bauer, Uco Leeuwarden
5
7
73
61
+12
104  Mulder, Henk Dronryp
5
7
70
71
-1
105  Pol, van der Jacob Franeker
6
7
85
88
-3
106  Lei, van der Eddy Leeuwarden
7
7
99
96
+3
107  Smit, Theo Franeker
4
6
63
52
+11
108  Dantuma, Sikke Driezum
6
6
79
90
-11
109  Groot, de Sjouke Oosterlittens
6
6
72
90
-18
110  Hoekstra, Jan Gytsjerk
8
6
97
131
-34
111  Monsma, Johannes Burgwerd
8
5
83
129
-46
112  Jousma, Bouke Menaldum
2
4
37
25
+12
113  Diekman, Hans Leeuwarden
3
4
42
42
0
114  Hiemstra, Johannes St. Annaparochie
6
4
74
97
-23
115  Oosterhaven, Jan Franeker
1
3
21
5
+16
116  Spiekstra, Peter Huizum
1
3
21
6
+15
117  Miedema, Hessel Balk
1
3
21
7
+14
118  Groot, de Erik Leeuwarden
1
3
21
10
+11
119  Monsma, D. NN
1
3
21
11
+10
120  Zondervan, Piet Jorwert
1
3
21
11
+10
121  Oortwijn, Ron Zwolle
2
3
32
25
+7
122  Leijenaar, Douwe Bolsward
2
3
31
26
+5
123  Raukema, H Winsum
2
3
27
27
0
124  Nauta, Sjoerd Heerenveen
3
3
37
44
-7
125  Hoitenga, Wibe Boazum
3
3
32
47
-15
126  Kwast, Peter Harlingen
6
3
57
101
-44
127  Sybesma, Anne Akkrum
1
2
19
10
+9
128  Staphorsius, Gerben Dronten
1
2
18
9
+9
129  Ommen, van Aize NN
1
2
17
10
+7
130  Braaksma, Jippe Heerenveen
1
2
19
12
+7
131  Hoek, P. NN
1
2
16
9
+7
132  Fopma, Rutger nn
1
2
15
9
+6
133  Boonstra, Wieger Heerenveen
1
2
18
13
+5
134  Nauta, Albert Bitgum
1
2
17
12
+5
135  Westerhoff, Henk NN
1
2
15
12
+3
136  Poelstra, W NN
1
2
17
14
+3
137  Kooistra, P. NN
1
2
15
12
+3
138  Bruinsma, Jan Heerenveen
1
2
14
16
-2
139  Vries, de Anne St. Annaparochie
2
2
30
30
0
140  Siegersma, Johannes Berlikum
1
1
14
13
+1
141  Meulen, van der Marten Leeuwarden
1
1
15
14
+1
142  Steegstra, Meint Ferwerd
1
1
16
15
+1
143  Kooistra, H. NN
1
1
12
12
0
144  Mienstra, Henk Heerenveen
1
1
14
15
-1
145  Hellinga, H NN
1
1
13
14
-1
146  Heins, Eppie NN
1
1
13
14
-1
147  Schotanus, Jac. NN
1
1
11
13
-2
148  Boer, de Willem NB
1
1
12
14
-2
149  Stork, Chris NN
1
1
13
15
-2
150  Boer, de G. NN
1
1
14
17
-3
151  Harkema, Tsjeard Spannum
1
1
11
15
-4
152  Westra, H NN
1
1
12
16
-4
153  Zijlstra, Roel NN
1
1
12
16
-4
154  Althof, Lieuwe NN
1
1
10
15
-5
155  Werf, van der Yzten Cornjum
1
0
12
18
-6
156  Scholten, Koop De Wylgen
1
0
12
18
-6
157  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
1
0
8
18
-10
158  Reitsma, J. NN
1
0
8
18
-10
159  Porte, Willem Oudehorne
1
0
7
18
-11
Scroll naar boven