Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Competitiestand 2023

Bijgewerkt t/m 18-01-2023
Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Bosch, Lieuwe Tzum
2
6
42
21
+21
Graaf, de Germ Noardburgum
2
5
40
25
+15
Sijbesma, Roel Easterein
2
5
36
23
+13
Bosgraaf, Piet Drachten
2
5
38
27
+11
Jorritsma, Tjerk Heerenveen
2
5
36
30
+6
Jong, de Jan Menaldum
2
4
38
20
+18
Jousma, Wim Tietjerk
2
4
37
23
+14
Broersma, Oeds Witmarsum
2
4
33
20
+13
Veenstra, Jan Apeldoorn
2
4
34
21
+13
10  Broersma, Douwe Midlum
2
4
35
22
+13
11  Palsma, Heinz Sexbierum
2
4
36
24
+12
12  Seepma, Nanning Harkema
2
4
35
23
+12
13  Hallema, Germ Jorwert
2
4
36
24
+12
14  Visser, Lieuwe Franeker
2
4
34
23
+11
15  Roos, de Oeds Menaldum
2
4
35
24
+11
16  Otter, Gerrit Goutum
2
4
34
24
+10
17  Bootsma, Joop Reahûs
2
4
34
26
+8
18  Idzerda, Andries Goutum
2
4
34
26
+8
19  Vlieger, Rick Harlingen
2
4
32
25
+7
20  Hinrichs, Johannes Harlingen
2
4
34
27
+7
21  Baarda, Anne Menaldum
2
4
33
27
+6
22  Kuipers, Freek Drachten
2
4
32
29
+3
23  Bootsma, Jan Wommels
1
3
21
7
+14
24  Postma, Klaas Heerenveen
1
3
21
8
+13
25  Seerden, Ludwig Franeker
1
3
21
8
+13
26  Veen, van der Johan Gytsjerk
1
3
21
9
+12
27  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
2
3
35
25
+10
28  Werf, van der Anne Sneek
2
3
34
28
+6
29  Groot, de Piet Midlum
2
3
35
29
+6
30  Voogd, Gerard Harlingen
2
3
31
27
+4
31  Hiemstra, Johannes St. Annaparochie
2
3
31
28
+3
32  Dooper, Jolly Oentsjerk
2
3
33
30
+3
33  Hoekstra, Theun Leeuwarden
2
3
29
27
+2
34  Siemensma, Peter Bolsward
2
3
30
28
+2
35  Porte, Henk Leeuwarden
2
3
28
27
+1
36  Jellema, Sicco Wommels
2
3
27
26
+1
37  Groen, Daan Hallum
2
3
30
29
+1
38  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
2
3
27
26
+1
39  Grijpstra, Simon Aalsum
2
3
31
30
+1
40  Anema, Harke Witmarsum
2
3
28
29
-1
41  Boer, de Jelle Wommels
2
3
28
30
-2
42  Woud, van der Wybren Leeuwarden
2
3
26
31
-5
43  Loon, van Siebe Heerenveen
1
2
17
8
+9
44  Velsma, Jelle Tzummarum
1
2
19
13
+6
45  Bierma, Piet Dronten
1
2
18
12
+6
46  Siderius, Sieger Dronten
1
2
16
11
+5
47  Feenstra, Sjoerd Dronten
1
2
18
13
+5
48  Tuinier, Jan Makkum
1
2
19
14
+5
49  Zondervan, Jaap Menaldum
1
2
17
13
+4
50  Pol, van der Jacob Franeker
1
2
16
14
+2
51  Goot, van der Age Goënga
2
2
32
30
+2
52  Bergsma, Pieter Gytsjerk
2
2
28
27
+1
53  Stellingwerf, Piet Harlingen
2
2
29
28
+1
54  Wassenaar, Siete Minnertsga
2
2
30
31
-1
55  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
2
2
30
32
-2
56  Hoekstra, Jan Gytsjerk
2
2
29
32
-3
57  Mosselman, Ale Goutum
2
2
29
32
-3
58  Hoekstra, Jan Leeuwarden
2
2
27
30
-3
59  Vlas, de Jan Franeker
2
2
26
29
-3
60  Houwer, Jan Bolsward
2
2
27
30
-3
61  Sikkema, Kees Dronten
2
2
28
32
-4
62  Tigchelaar, Nanne Achlum
2
2
27
31
-4
63  Kramer, Ronald Dronrijp
2
2
27
33
-6
64  Althof, Auke Dongjum
2
2
24
30
-6
65  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
2
2
24
30
-6
66  Rienks, Rienk Beetgumermolen
2
2
23
33
-10
67  Lei, van der Eddy Leeuwarden
1
1
16
13
+3
68  Zijlstra, Roel Menaldum
1
1
13
14
-1
69  Koops, Reinder Emmen
1
1
14
16
-2
70  Seerden, Rein Sneek
1
1
15
17
-2
71  Smit, Hilbrand Witmarsum
1
1
15
17
-2
72  Kwast, Jan Harlingen
1
1
13
16
-3
73  Wiersma, Eeltje Berltsum
1
1
13
16
-3
74  Siderius, Anne Boazum
1
1
13
17
-4
75  Sjollema, Eddy Harlingen
2
1
25
31
-6
76  Postmus, Jan Leeuwarden
2
1
28
34
-6
77  Alberda, Frans Harlingen
2
1
24
31
-7
78  Koster, Teake Harlingen
2
1
26
34
-8
79  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
2
1
19
34
-15
80  Goudberg, Jelle Franeker
1
0
12
18
-6
81  Braaksma, Hielke Emmen
1
0
8
18
-10
82  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
1
0
8
18
-10
83  Koster, Sikke Dokkum
2
0
17
36
-19
Scroll naar boven