Keatsen 55+

Competitiestand 2022

Competitiestand 2022, bijgewerkt t/m 7 december 2022.

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Seerden, Ludwig Franeker
20
47
372
207
+165
Boorsma, Jan Menaldum
22
43
381
262
+119
Wassenaar, Siete Minnertsga
22
41
366
285
+81
Veen, van der Johan Gytsjerk
22
40
363
280
+83
Otter, Gerrit Goutum
23
40
374
286
+88
Veldman, Bert Bolsward
23
40
366
297
+69
Anema, Harke Witmarsum
23
38
354
300
+54
Veenstra, Jan Apeldoorn
22
37
357
287
+70
Broersma, Oeds Witmarsum
21
36
331
272
+59
10  Graaf, de Germ Noardburgum
20
35
323
260
+63
11  Sijtsinga, Jan Heerenveen
18
34
289
221
+68
12  Alberda, Frans Harlingen
21
34
316
290
+26
13  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
22
34
328
303
+25
14  Postma, Klaas Heerenveen
17
33
295
182
+113
15  Kwast, Jan Harlingen
22
33
347
293
+54
16  Visser, Lieuwe Franeker
18
32
300
220
+80
17  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
19
32
302
253
+49
18  Groot, de Piet Midlum
20
31
305
274
+31
19  Tuinier, Jan Makkum
23
31
318
311
+7
20  Brouwer, Anne Wommels
18
30
277
232
+45
21  Zijlstra, Roel Menaldum
15
29
256
188
+68
22  Bootsma, Jan Wommels
16
29
261
199
+62
23  Dooper, Jolly Oentsjerk
18
29
277
236
+41
24  Hinrichs, Johannes Harlingen
19
29
295
254
+41
25  Sikkema, Kees Dronten
21
29
312
283
+29
26  Roos, de Oeds Menaldum
21
29
320
298
+22
27  Althof, Auke Dongjum
21
29
292
295
-3
28  Baarda, Anne Menaldum
16
28
251
182
+69
29  Wiersma, Eeltje Berltsum
17
28
284
227
+57
30  Jong, de Jan Menaldum
18
28
280
249
+31
31  Kramer, Anne Sneek
18
28
273
243
+30
32  Bergsma, Pieter Gytsjerk
18
28
275
247
+28
33  Hallema, Germ Jorwert
20
28
297
282
+15
34  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
21
28
320
281
+39
35  Vlas, de Jan Franeker
12
27
219
135
+84
36  Voogd, Gerard Harlingen
16
27
252
209
+43
37  Goot, van der Age Goënga
20
27
300
282
+18
38  Jong, de Jan Dronryp
12
26
212
119
+93
39  Rienks, Rienk Beetgumermolen
15
26
241
200
+41
40  Groen, Daan Hallum
22
26
315
332
-17
41  Jousma, Wim Tietjerk
13
25
215
164
+51
42  Kramer, Klaas Dronrijp
14
25
231
179
+52
43  Siderius, Sieger Dronten
17
25
261
240
+21
44  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
18
25
245
254
-9
45  Hoekstra, Jan Gytsjerk
21
25
308
311
-3
46  Hoekstra, Theun Leeuwarden
21
25
282
302
-20
47  Bosgraaf, Piet Drachten
21
25
272
294
-22
48  Sijbesma, Roel Easterein
14
24
225
170
+55
49  Palsma, Heinz Sexbierum
14
24
222
172
+50
50  Bosch, Lieuwe Tzum
15
24
236
200
+36
51  Postmus, Jan Leeuwarden
17
24
260
229
+31
52  Broersma, Douwe Midlum
18
24
254
256
-2
53  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
15
23
226
210
+16
54  Siemensma, Peter Bolsward
16
23
243
219
+24
55  Meer, van der Martinus Witmarsum
16
23
234
218
+16
56  Tigchelaar, Nanne Achlum
17
23
258
252
+6
57  Hoekstra, Jan Leeuwarden
18
23
250
255
-5
58  Koster, Teake Harlingen
21
23
264
334
-70
59  Seerden, Rein Sneek
16
22
225
213
+12
60  Woud, van der Wybren Leeuwarden
20
22
265
284
-19
61  Bierma, Piet Dronten
21
22
272
315
-43
62  Porte, Henk Leeuwarden
18
21
253
257
-4
63  Stellingwerf, Piet Harlingen
15
20
229
199
+30
64  Koster, Sikke Dokkum
16
20
218
230
-12
65  Werf, van der Anne Sneek
18
20
241
270
-29
66  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
14
19
200
199
+1
67  Mosselman, Ale Goutum
16
19
225
227
-2
68  Idzerda, Andries Goutum
16
19
214
218
-4
69  Kuipers, Freek Drachten
18
19
236
275
-39
70  Kwast, Peter Harlingen
10
18
155
130
+25
71  Jellema, Sicco Wommels
12
18
176
146
+30
72  Bruinsma, Jan Heerenveen
8
17
136
98
+38
73  Vries, de Guus Leeuwarden
9
17
145
114
+31
74  Houwer, Jan Bolsward
11
17
166
148
+18
75  Groot, de Rienk Leeuwarden
11
17
163
146
+17
76  Vlugt, van der Klaas Witmarsum
10
15
156
141
+15
77  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
10
15
154
147
+7
78  Boer, de Jelle Wommels
12
15
168
166
+2
79  Bootsma, Joop Reahûs
14
15
189
217
-28
80  Koops, Reinder Emmen
10
14
138
142
-4
81  Vlieger, Rick Harlingen
11
14
145
139
+6
82  Overal, Sjirk Oldenbroek
12
14
168
176
-8
83  Lei, van der Eddy Leeuwarden
8
13
128
103
+25
84  Hiemstra, Johannes St. Annaparochie
9
13
138
119
+19
85  Dantuma, Sikke Driezum
9
13
138
121
+17
86  Bouma, Pieter Joure
11
13
149
170
-21
87  Goudberg, Jelle Franeker
8
12
122
108
+14
88  Velsma, Jelle Tzummarum
8
12
121
112
+9
89  Boer, de Jan Bolsward
9
12
127
112
+15
90  Jousma, Bouke Menaldum
5
11
93
57
+36
91  Hoitenga, Wibe Boazum
5
10
89
60
+29
92  Braaksma, Hielke Emmen
6
10
103
76
+27
93  Cuttress, Wayne Tzummarum
7
10
110
101
+9
94  Wiersma, Dirk Marssum
8
10
111
119
-8
95  Stienstra, Ynze Baaium
8
10
106
120
-14
96  Zondervan, Jaap Menaldum
4
9
73
41
+32
97  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
6
9
98
81
+17
98  Graaf, de Johan Wommels
8
9
112
109
+3
99  Loon, van Siebe Heerenveen
4
8
68
47
+21
100  Feenstra, Sjoerd Dronten
7
8
96
97
-1
101  Harkema, Tsjeard Spannum
7
8
98
106
-8
102  Sjollema, Eddy Harlingen
4
7
71
58
+13
103  Oortwijn, Ron Zwolle
4
7
57
47
+10
104  Pol, van der Jacob Franeker
6
7
75
98
-23
105  Smit, Theo Franeker
7
7
92
103
-11
106  Posthuma, Bauke Folsgare
3
6
51
39
+12
107  Groot, de Sjouke Oosterlittens
4
6
57
60
-3
108  Werf, van der Ferdinand Joure
4
6
53
61
-8
109  Ommen, van Aize NN
2
5
37
18
+19
110  Noordbruis, Henk Marssum
3
5
37
31
+6
111  Tolsma, Siebe Winsum
3
5
42
42
0
112  Jong, de Bert Drachten
5
5
56
68
-12
113  Engbrenghof, Andries Franeker
5
5
59
77
-18
114  Staphorsius, Gerben Dronten
2
4
37
20
+17
115  Sietsma, Tjaliing Winsum
2
4
33
21
+12
116  Miedema, Hessel Balk
3
4
42
38
+4
117  Meijer, Jan Hurdegaryp
3
4
40
43
-3
118  Sybesma, Anne Akkrum
3
4
38
42
-4
119  Nijdam, Hein Franeker
5
4
56
78
-22
120  Leenstra, R. Heerenveen
1
3
21
6
+15
121  Werf, van der Yzten Cornjum
1
3
21
6
+15
122  Mienstra, Henk Heerenveen
1
3
21
10
+11
123  Dijkstra, Geert NN
1
3
21
11
+10
124  Weg, bij de Gerrit Harlingen
2
3
29
30
-1
125  Mulder, Henk Dronryp
1
2
18
9
+9
126  Siegersma, Johannes Berlikum
1
2
19
10
+9
127  Hiemstra, Sipke nn
1
2
19
10
+9
128  Siderius, Anne Boazum
1
2
19
13
+6
129  Boer, de Willem nn
1
2
17
13
+4
130  Smit, Hilbrand Witmarsum
1
2
14
10
+4
131  Hoekstra, Anne Symen Stiens
1
2
16
13
+3
132  Sipma, Jan Franeker
1
2
14
14
0
133  Dijkstra, Auke NN
1
2
15
16
-1
134  Meulen, van der Marten Leeuwarden
2
2
24
28
-4
135  Vries, de Willem Franeker
2
2
26
34
-8
136  Boonstra, Wieger Heerenveen
3
2
38
47
-9
137  Grijpstra, Simon Aalsum
5
2
46
85
-39
138  Hondeman, Max Leeuwarden
1
1
17
14
+3
139  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
1
1
16
15
+1
140  Versnel, M. St. Annaparochie
1
1
13
13
0
141  Porte, Willem Oudehorne
1
1
16
17
-1
142  Fopma, Rutger nn
1
1
15
16
-1
143  Kooistra, H. NN
1
1
11
13
-2
144  Eringa, Hendrik Spannum
1
1
14
17
-3
145  Nauta, Sj. Heerenveen
1
1
13
16
-3
146  Eringa, Auke nn
1
1
10
13
-3
147  Monsma, Johannes NN
1
1
12
16
-4
148  Huizinga, Tjeerd Heerenveen
1
1
13
17
-4
149  Postmus, Frans Hitzum
1
1
11
16
-5
150  Spoelstra, Jan Franeker
1
1
11
17
-6
151  Gillebaard, Andries Heerenveen
1
1
8
15
-7
152  Roosjen, Gerard Leeuwarden
2
1
17
19
-2
153  Raukema, H Winsum
2
1
21
34
-13
154  Boersma, G. nn
1
0
12
18
-6
155  Althof, Lieuwe NN
1
0
8
18
-10
156  Gerbrandy, Harmen Warns
2
0
11
36
-25
Scroll naar top