Keatsen 55+

Competitiestand 2022

Competitiestand 2022, bijgewerkt t/m 22 juni 2022.

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Sijtsinga, Jan Heerenveen
11
23
186
130
+56
Wassenaar, Siete Minnertsga
11
23
191
139
+52
Boorsma, Jan Menaldum
11
22
193
135
+58
Postma, Klaas Heerenveen
10
21
177
100
+77
Brouwer, Anne Wommels
11
21
186
135
+51
Jong, de Jan Dronryp
9
20
163
84
+79
Seerden, Ludwig Franeker
9
20
166
108
+58
Alberda, Frans Harlingen
9
18
148
115
+33
Postmus, Jan Leeuwarden
10
18
164
120
+44
10  Dooper, Jolly Oentsjerk
10
18
161
123
+38
11  Roos, de Oeds Menaldum
10
18
164
133
+31
12  Veenstra, Jan Apeldoorn
10
18
170
139
+31
13  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
11
18
175
150
+25
14  Hinrichs, Johannes Harlingen
10
17
165
131
+34
15  Anema, Harke Witmarsum
11
17
167
146
+21
16  Veldman, Bert Bolsward
11
17
167
149
+18
17  Vlas, de Jan Franeker
7
16
131
72
+59
18  Broersma, Oeds Witmarsum
10
16
157
131
+26
19  Veen, van der Johan Gytsjerk
10
16
155
138
+17
20  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
10
16
157
143
+14
21  Meer, van der Martinus Witmarsum
10
16
148
137
+11
22  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
11
16
177
149
+28
23  Jong, de Jan Menaldum
11
16
170
152
+18
24  Otter, Gerrit Goutum
11
16
170
155
+15
25  Bruinsma, Jan Heerenveen
7
15
121
86
+35
26  Graaf, de Germ Noardburgum
9
15
136
124
+12
27  Vlugt, van der Klaas Witmarsum
10
15
156
141
+15
28  Althof, Auke Dongjum
11
15
146
156
-10
29  Zijlstra, Roel Menaldum
7
14
120
83
+37
30  Bootsma, Jan Wommels
8
14
128
97
+31
31  Sikkema, Kees Dronten
10
14
150
137
+13
32  Goot, van der Age Goënga
10
14
149
137
+12
33  Bergsma, Pieter Gytsjerk
10
14
143
142
+1
34  Hoekstra, Theun Leeuwarden
11
14
152
149
+3
35  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
11
14
147
157
-10
36  Baarda, Anne Menaldum
7
13
114
89
+25
37  Visser, Lieuwe Franeker
8
13
135
110
+25
38  Broersma, Douwe Midlum
8
13
120
106
+14
39  Hallema, Germ Jorwert
10
13
153
142
+11
40  Hoekstra, Jan Leeuwarden
10
13
139
147
-8
41  Kwast, Jan Harlingen
11
13
165
161
+4
42  Woud, van der Wybren Leeuwarden
11
13
154
158
-4
43  Tuinier, Jan Makkum
11
13
153
158
-5
44  Voogd, Gerard Harlingen
6
12
104
75
+29
45  Wiersma, Eeltje Berltsum
7
12
120
94
+26
46  Kramer, Klaas Dronrijp
7
12
115
90
+25
47  Jousma, Wim Tietjerk
7
12
110
87
+23
48  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
7
12
112
93
+19
49  Stellingwerf, Piet Harlingen
8
12
128
100
+28
50  Kramer, Anne Sneek
8
12
122
106
+16
51  Groot, de Piet Midlum
9
12
137
134
+3
52  Hoekstra, Jan Gytsjerk
11
12
158
167
-9
53  Groen, Daan Hallum
11
12
147
168
-21
54  Siderius, Sieger Dronten
6
11
103
75
+28
55  Houwer, Jan Bolsward
6
11
97
71
+26
56  Bosch, Lieuwe Tzum
7
11
109
97
+12
57  Kwast, Peter Harlingen
7
11
99
98
+1
58  Bosgraaf, Piet Drachten
10
11
119
147
-28
59  Bierma, Piet Dronten
11
11
141
165
-24
60  Idzerda, Andries Goutum
8
10
112
106
+6
61  Tigchelaar, Nanne Achlum
8
10
123
119
+4
62  Mosselman, Ale Goutum
9
10
126
131
-5
63  Koster, Sikke Dokkum
9
10
120
133
-13
64  Wiersma, Dirk Marssum
6
9
90
86
+4
65  Siemensma, Peter Bolsward
7
9
102
97
+5
66  Kuipers, Freek Drachten
9
9
118
137
-19
67  Jousma, Bouke Menaldum
3
8
60
26
+34
68  Groot, de Rienk Leeuwarden
4
8
65
45
+20
69  Seerden, Rein Sneek
5
8
78
58
+20
70  Koops, Reinder Emmen
5
8
69
68
+1
71  Sijbesma, Roel Easterein
6
8
91
83
+8
72  Goudberg, Jelle Franeker
6
8
92
87
+5
73  Hiemstra, Johannes St. Annaparochie
6
8
89
85
+4
74  Rienks, Rienk Beetgumermolen
6
8
90
90
0
75  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
6
8
88
89
-1
76  Palsma, Heinz Sexbierum
7
8
98
98
0
77  Bootsma, Joop Reahûs
8
8
107
130
-23
78  Zondervan, Jaap Menaldum
3
7
56
28
+28
79  Loon, van Siebe Heerenveen
3
7
57
31
+26
80  Sjollema, Eddy Harlingen
4
7
71
58
+13
81  Boer, de Jelle Wommels
6
7
85
86
-1
82  Overal, Sjirk Oldenbroek
6
7
81
89
-8
83  Velsma, Jelle Tzummarum
6
7
82
91
-9
84  Koster, Teake Harlingen
9
7
99
144
-45
85  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
4
6
67
54
+13
86  Boer, de Jan Bolsward
4
6
63
50
+13
87  Cuttress, Wayne Tzummarum
4
6
64
58
+6
88  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
5
6
69
71
-2
89  Vlieger, Rick Harlingen
5
6
66
73
-7
90  Bouma, Pieter Joure
6
6
75
95
-20
91  Vries, de Guus Leeuwarden
3
5
48
34
+14
92  Graaf, de Johan Wommels
3
5
47
39
+8
93  Engbrenghof, Andries Franeker
5
5
59
77
-18
94  Stienstra, Ynze Baaium
5
5
59
80
-21
95  Werf, van der Anne Sneek
6
5
74
95
-21
96  Porte, Henk Leeuwarden
7
5
84
110
-26
97  Braaksma, Hielke Emmen
2
4
38
19
+19
98  Oortwijn, Ron Zwolle
2
4
34
23
+11
99  Jellema, Sicco Wommels
2
4
33
22
+11
100  Dantuma, Sikke Driezum
5
4
68
76
-8
101  Nijdam, Hein Franeker
5
4
56
78
-22
102  Leenstra, R. Heerenveen
1
3
21
6
+15
103  Werf, van der Yzten Cornjum
1
3
21
6
+15
104  Staphorsius, Gerben Dronten
1
3
21
6
+15
105  Posthuma, Bauke Folsgare
1
3
21
7
+14
106  Mienstra, Henk Heerenveen
1
3
21
10
+11
107  Harkema, Tsjeard Spannum
2
3
31
29
+2
108  Groot, de Sjouke Oosterlittens
2
3
30
32
-2
109  Hoitenga, Wibe Boazum
1
2
17
13
+4
110  Hoekstra, Anne Symen Stiens
1
2
16
13
+3
111  Werf, van der Ferdinand Joure
1
2
15
13
+2
112  Jong, de Bert Drachten
1
2
15
14
+1
113  Sybesma, Anne Akkrum
1
2
15
15
0
114  Lei, van der Eddy Leeuwarden
2
2
27
31
-4
115  Vries, de Willem Franeker
2
2
26
34
-8
116  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
1
1
16
15
+1
117  Porte, Willem Oudehorne
1
1
16
17
-1
118  Nauta, Sj. Heerenveen
1
1
13
16
-3
119  Huizinga, Tjeerd Heerenveen
1
1
13
17
-4
120  Postmus, Frans Hitzum
1
1
11
16
-5
121  Spoelstra, Jan Franeker
1
1
11
17
-6
122  Gillebaard, Andries Heerenveen
1
1
8
15
-7
123  Boonstra, Wieger Heerenveen
1
1
9
16
-7
124  Noordbruis, Henk Marssum
1
1
9
16
-7
125  Weg, bij de Gerrit Harlingen
1
1
10
17
-7
126  Feenstra, Sjoerd Dronten
2
1
22
32
-10
127  Roosjen, Gerard Leeuwarden
1
0
2
6
-4
128  Smit, Theo Franeker
1
0
12
18
-6
129  Gerbrandy, Harmen Warns
1
0
9
18
-9
Scroll naar top