Keatsen 55+

Competitiestand 2021

Stand bijgewerkt t/m 17 november 2021.

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Seerden, Ludwig Franeker
12
30
239
121
+118
Kwast, Jan Harlingen
12
29
223
113
+110
Veen, van der Johan Oentsjerk
12
24
205
147
+58
Otter, Gerrit Goutum
12
23
208
150
+58
Hoekstra, Theun Leeuwarden
12
22
201
153
+48
Alberda, Frans Harlingen
11
21
177
118
+59
Brouwer, Anne Wommels
12
20
178
156
+22
Anema, Harke Witmarsum
11
19
177
130
+47
Baarda, Anne Menaldum
11
19
169
136
+33
10  Dooper, Jolly Oentsjerk
11
19
169
142
+27
11  Mosselman, Ale Goutum
12
19
176
159
+17
12  Bootsma, Jan Wommels
8
18
141
90
+51
13  Jong, de Jan Dronryp
9
18
151
92
+59
14  Sijbesma, Roel Easterein
10
18
176
114
+62
15  Wiersma, Eeltje Berltsum
10
18
167
122
+45
16  Hallema, Germ Jorwert
11
18
181
140
+41
17  Veenstra, Jan Apeldoorn
11
18
179
139
+40
18  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
11
18
178
144
+34
19  Althof, Auke Dongjum
11
18
171
140
+31
20  Sijtsinga, Jan Heerenveen
8
16
139
99
+40
21  Boorsma, Jan Menaldum
9
16
150
111
+39
22  Rienks, Rienk Beetgumermolen
9
16
144
110
+34
23  Stellingwerf, Piet Harlingen
9
16
143
115
+28
24  Stienstra, Ynze Baaium
9
16
138
125
+13
25  Bergsma, Pieter Gytsjerk
10
16
158
121
+37
26  Bosgraaf, Piet Drachten
10
16
149
122
+27
27  Koster, Sikke Dokkum
10
16
140
122
+18
28  Groen, Daan Hallum
11
16
167
151
+16
29  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
11
16
161
157
+4
30  Broersma, Oeds Witmarsum
12
16
175
173
+2
31  Tigchelaar, Nanne Achlum
8
15
130
99
+31
32  Hoekstra, Jan Giekerk
10
15
150
135
+15
33  Roos, de Oeds Menaldum
10
15
137
132
+5
34  Wiersma, Dirk Marssum
11
15
158
148
+10
35  Graaf, de Germ Holwerd
7
14
120
94
+26
36  Siderius, Sieger Dronten
10
14
140
127
+13
37  Voogd, Gerard Harlingen
10
14
136
138
-2
38  Groot, de Piet Midlum
10
14
140
147
-7
39  Goot, van der Age Goënga
11
14
167
165
+2
40  Hoekstra, Jan Leeuwarden
11
14
149
167
-18
41  Koster, Teake Harlingen
11
14
133
160
-27
42  Porte, Henk Leeuwarden
12
14
175
165
+10
43  Woud, van der Wybren Leeuwarden
12
14
171
174
-3
44  Lei, van der Eddy Leeuwarden
8
13
128
102
+26
45  Groot, de Kees Leeuwarden
8
13
115
97
+18
46  Sjollema, Eddy Harlingen
8
13
116
103
+13
47  Jong, de Jan Menaldum
10
13
150
156
-6
48  Overal, Sjirk Oldenbroek
6
12
103
73
+30
49  Loon, van Siebe Heerenveen
7
12
116
90
+26
50  Tuinier, Jan Makkum
11
12
148
149
-1
51  Sikkema, Kees Dronten
11
12
145
165
-20
52  Bootsma, Joop Reahûs
8
11
118
113
+5
53  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
9
11
119
131
-12
54  Kramer, Anne Sneek
9
11
121
138
-17
55  Werf, van der Anne Sneek
10
11
133
153
-20
56  Zondervan, Jaap Menaldum
4
10
76
39
+37
57  Groot, de Rienk Leeuwarden
6
10
90
83
+7
58  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
7
10
112
94
+18
59  Jong, de Bert Drachten
7
10
89
101
-12
60  Vries, de Willem Franeker
8
10
110
103
+7
61  Veldman, Bert Bolsward
8
10
120
117
+3
62  Seerden, Rein Sneek
9
10
121
127
-6
63  Bierma, Piet Dronten
9
10
111
142
-31
64  Kwast, Peter Harlingen
5
9
83
61
+22
65  Sybesma, Anne Akkrum
5
9
78
57
+21
66  Werf, van der Ferdinand Joure
5
9
81
66
+15
67  Vries, de Guus Leeuwarden
5
9
77
65
+12
68  Ridder, de Jan Tolbert
6
9
89
86
+3
69  Bouma, Pieter Joure
6
9
87
87
0
70  Boonstra, Wieger Heerenveen
7
9
92
95
-3
71  Idzerda, Andries Goutum
8
9
112
118
-6
72  Kuipers, Freek Drachten
9
9
114
136
-22
73  Graaf, de Johan Wommels
5
8
77
67
+10
74  Goslinga, Sj. Witmarsum
6
8
82
86
-4
75  Wassenaar, Siete Minnertsga
7
8
94
111
-17
76  Palsma, Heinz Sexbierum
8
8
109
115
-6
77  Nijdam, Hein Franeker
8
8
94
118
-24
78  Broersma, Douwe Midlum
8
8
106
130
-24
79  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
9
8
131
136
-5
80  Gerbrandy, Harmen Warns
3
7
58
28
+30
81  Visser, Lieuwe Franeker
3
7
54
38
+16
82  Meer, van der Martinus Witmarsum
4
7
64
46
+18
83  Tolsma, Siebe Winsum
4
7
62
58
+4
84  Braaksma, Hielke Emmen
5
7
68
68
0
85  Bosch, Lieuwe Tzum
6
7
91
82
+9
86  Meijer, Jan Hurdegaryp
3
6
50
30
+20
87  Roosjen, Gerard Leeuwarden
3
6
51
33
+18
88  Goudberg, Jelle Franeker
3
6
50
39
+11
89  Boer, de Jelle Wommels
4
6
64
53
+11
90  Kramer, K. Dronrijp
4
6
63
55
+8
91  Mulder, Henk Dronryp
4
6
64
60
+4
92  Hoitenga, Wibe Boazum
4
6
63
61
+2
93  Houwer, Jan Bolsward
6
6
96
94
+2
94  Sipma, Jan Franeker
2
5
40
26
+14
95  Boer, de Jan Bolsward
2
5
36
26
+10
96  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
3
5
48
39
+9
97  Dijkstra, Anne Leeuwarden
3
5
44
41
+3
98  Oortwijn, Ron Zwolle
3
5
46
45
+1
99  Postmus, Jan Leeuwarden
4
5
54
52
+2
100  Scholten, Koop De Wylgen
4
5
53
56
-3
101  Kamstra, Durk Franeker
2
4
33
20
+13
102  Hiemstra, Johannes St. Annaparochie
2
4
36
23
+13
103  Smit, Theo Franeker
2
4
32
24
+8
104  Siegersma, Johannes Berlikum
2
4
31
28
+3
105  Woppenkamp, Henk Hauwert
3
4
48
39
+9
106  Zijlstra, Roel Menaldum
3
4
43
43
0
107  Harkema, Tsjeard Spannum
3
4
42
42
0
108  Engbrenghof, Andries Franeker
3
4
41
47
-6
109  Steegstra, Meint Ferwerd
3
4
38
46
-8
110  Jousma, Wim Tietjerk
4
4
51
58
-7
111  Staphorsius, Gerben Dronten
1
3
21
5
+16
112  Dijkstra, G. nn
1
3
21
6
+15
113  Faber, Jan Witmarsum
1
3
21
7
+14
114  Postma, Klaas Heerenveen
1
3
21
8
+13
115  Huizinga, Tj. Heerenveen
1
3
21
8
+13
116  Draijer, Theo Tzummarum
1
3
21
11
+10
117  Eringa, H. Spannum
1
3
21
13
+8
118  Velsma, Jelle Tzummarum
2
3
34
25
+9
119  Groot, de Sjouke Oosterlittens
2
3
32
29
+3
120  Siemensma, Peter Bolsward
2
3
34
31
+3
121  Wierstra, Douwe Holwerd
2
3
25
30
-5
122  Posthuma, Bauke Folsgare
3
3
43
49
-6
123  Spoelstra, Jan Franeker
3
3
34
44
-10
124  Hinrichs, Johannes Harlingen
4
3
48
61
-13
125  Seepma, Nanning Harkema
1
2
19
11
+8
126  Leenstra, R. Heerenveen
1
2
18
11
+7
127  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
1
2
16
10
+6
128  Kooistra, H. NN
1
2
18
12
+6
129  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
1
2
19
13
+6
130  Meulen, van der Marten Leeuwarden
1
2
15
10
+5
131  Goot, van der Joop Hommerts
1
2
19
16
+3
132  Siderius, Anne Boazum
1
2
19
16
+3
133  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
1
2
15
13
+2
134  Raukema, H Winsum
1
2
15
15
0
135  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
2
2
25
31
-6
136  Gillebaard, Andries Heerenveen
2
2
22
34
-12
137  Hallema, Monte Franeker
2
2
21
33
-12
138  Vlas, de Jan Franeker
3
2
35
48
-13
139  Oudendag, Harry Sneek
4
2
44
67
-23
140  Weg, bij de Gerrit Harlingen
4
2
44
70
-26
141  Sijtsma, F. nn
1
1
16
13
+3
142  Meijer, Lieuwe Minnertsga
1
1
16
14
+2
143  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
1
1
16
15
+1
144  Dijkstra, A. nn
1
1
13
12
+1
145  Oosterhaven, Jan Franeker
1
1
14
14
0
146  Jellema, S. Wommels
1
1
13
13
0
147  Postma, H NN
1
1
15
17
-2
148  Punter, D. Easterlittens
1
1
13
15
-2
149  Linden, van der Jan Amsterdam
1
1
11
14
-3
150  Versnel, M. St. Annaparochie
1
1
12
17
-5
151  Ommen, van A NN
1
1
11
16
-5
152  Postma, Jan Wijnaldum
1
1
9
16
-7
153  Monsma, J. NN
1
1
9
17
-8
154  Vries, de Henk IJlst
2
1
21
31
-10
155  Feenstra, Sjoerd Dronten
3
1
30
52
-22
156  Koops, Reinder Emmen
4
1
39
70
-31
157  Visser, Sikke Lippenhuizen
1
0
10
18
-8
158  Vlugt, van der Klaas Witmarsum
1
0
10
18
-8
159  Houtsma, Thijs Westhoek
1
0
10
18
-8
160  Monsma, Durk Mantgum
1
0
8
18
-10
161  Terpstra, Leendert Sneek
1
0
7
18
-11
162  Peterson, Henk Damwâld
1
0
7
18
-11
Scroll naar top