Keatsen 55+

Competitiestand 2021

Stand bijgewerkt t/m 21 juli 2021.

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Seerden, Ludwig Franeker
3
8
61
27
+34
Bouma, Tjeerd Leeuwarden
3
8
61
30
+31
Sijtsinga, Jan Heerenveen
3
8
61
30
+31
Brouwer, Anne Wommels
3
7
57
28
+29
Kwast, Jan Harlingen
3
7
55
27
+28
Otter, Gerrit Goutum
3
7
55
29
+26
Hoekstra, Theun Leeuwarden
3
7
53
27
+26
Bergsma, Pieter Gytsjerk
3
6
54
32
+22
Althof, Auke Dongjum
3
6
50
37
+13
10  Alberda, Frans Harlingen
3
6
50
37
+13
11  Dooper, Jolly Oentsjerk
3
6
49
37
+12
12  Vries, de Guus Leeuwarden
3
6
48
40
+8
13  Anema, Harke Witmarsum
2
5
38
21
+17
14  Graaf, de Johan Wommels
2
5
40
24
+16
15  Graaf, de Germ Holwerd
2
5
36
22
+14
16  Bootsma, Jan Wommels
2
5
37
24
+13
17  Tolsma, Siebe Winsum
2
5
38
25
+13
18  Boer, de Jan Bolsward
2
5
36
26
+10
19  Bosgraaf, Piet Drachten
3
5
49
38
+11
20  Groen, Daan Hallum
3
5
51
40
+11
21  Siderius, Sieger Dronten
3
5
49
38
+11
22  Scholten, Koop De Wylgen
3
5
47
38
+9
23  Mosselman, Ale Goutum
3
5
44
36
+8
24  Wiersma, Eeltje Berltsum
3
5
52
45
+7
25  Veen, van der Johan Oentsjerk
3
5
47
40
+7
26  Vries, de Willem Franeker
3
5
45
38
+7
27  Ridder, de Jan Tolbert
3
5
50
45
+5
28  Kamstra, Durk Franeker
2
4
33
20
+13
29  Rienks, Rienk Beetgumermolen
2
4
35
24
+11
30  Broersma, Douwe Midlum
2
4
37
27
+10
31  Oortwijn, Ron Zwolle
2
4
33
28
+5
32  Hoekstra, Jan Leeuwarden
2
4
33
30
+3
33  Groot, de Rienk Leeuwarden
2
4
31
29
+2
34  Goot, van der Age Goënga
3
4
49
41
+8
35  Werf, van der Anne Sneek
3
4
48
45
+3
36  Veenstra, Jan Apeldoorn
3
4
41
40
+1
37  Groot, de Kees Leeuwarden
3
4
42
41
+1
38  Jong, de Jan Menaldum
3
4
48
47
+1
39  Baarda, Anne Menaldum
3
4
39
42
-3
40  Groot, de Piet Midlum
3
4
41
44
-3
41  Koster, Sikke Dokkum
3
4
37
42
-5
42  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
3
4
39
45
-6
43  Braaksma, Hielke Emmen
1
3
21
7
+14
44  Huizinga, Tj. Heerenveen
1
3
21
8
+13
45  Smit, Theo Franeker
1
3
21
8
+13
46  Overal, Sjirk Oldenbroek
1
3
21
12
+9
47  Sijbesma, Roel Easterein
2
3
31
23
+8
48  Boorsma, Jan Menaldum
2
3
33
27
+6
49  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
2
3
33
27
+6
50  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
2
3
33
32
+1
51  Bootsma, Joop Reahûs
2
3
29
29
0
52  Sybesma, Anne Akkrum
2
3
25
25
0
53  Kramer, Anne Sneek
2
3
26
29
-3
54  Hoitenga, Wibe Boazum
2
3
28
33
-5
55  Bosch, Lieuwe Tzum
3
3
45
41
+4
56  Sikkema, Kees Dronten
3
3
38
40
-2
57  Loon, van Siebe Heerenveen
3
3
43
46
-3
58  Nijdam, Hein Franeker
3
3
37
41
-4
59  Hoekstra, Jan Giekerk
3
3
39
44
-5
60  Wiersma, Dirk Marssum
3
3
38
43
-5
61  Bierma, Piet Dronten
3
3
36
47
-11
62  Visser, Lieuwe Franeker
1
2
18
10
+8
63  Leenstra, R. NN
1
2
18
11
+7
64  Jong, de Jan Dronryp
1
2
17
11
+6
65  Palsma, Heinz Sexbierum
1
2
19
13
+6
66  Gerbrandy, Harmen Warns
1
2
19
13
+6
67  Lei, van der Eddy Leeuwarden
1
2
18
13
+5
68  Woppenkamp, Henk Hauwert
1
2
16
11
+5
69  Goslinga, Sj. NN
1
2
18
13
+5
70  Tigchelaar, Nanne Achlum
1
2
16
12
+4
71  Kramer, K. NN
1
2
16
12
+4
72  Goot, van der Joop Hommerts
1
2
19
16
+3
73  Harkema, Tsjeard Spannum
1
2
17
14
+3
74  Houwer, Jan Bolsward
2
2
32
31
+1
75  Boonstra, Wieger Heerenveen
2
2
27
29
-2
76  Posthuma, Bauke Folsgare
2
2
29
33
-4
77  Hallema, Germ Jorwert
2
2
23
27
-4
78  Koster, Teake Harlingen
2
2
25
31
-6
79  Seerden, Rein Sneek
2
2
25
31
-6
80  Mulder, Henk Dronryp
2
2
28
34
-6
81  Stellingwerf, Piet Harlingen
2
2
28
34
-6
82  Bouma, Pieter Joure
2
2
24
33
-9
83  Gillebaard, Andries Heerenveen
2
2
22
34
-12
84  Porte, Henk Leeuwarden
3
2
44
50
-6
85  Broersma, Oeds Witmarsum
3
2
36
49
-13
86  Tuinier, Jan Makkum
3
2
33
46
-13
87  Voogd, Gerard Harlingen
3
2
31
48
-17
88  Meer, van der Martinus Witmarsum
1
1
15
12
+3
89  Meijer, Lieuwe Minnertsga
1
1
16
14
+2
90  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
1
1
16
15
+1
91  Groot, de Sjouke Oosterlittens
1
1
14
15
-1
92  Postma, H NN
1
1
15
17
-2
93  Werf, van der Ferdinand Joure
1
1
13
15
-2
94  Wassenaar, Siete Minnertsga
1
1
11
17
-6
95  Feenstra, Sjoerd Dronten
1
1
10
16
-6
96  Sjollema, Eddy Harlingen
1
1
9
15
-6
97  Woud, van der Wybren Leeuwarden
3
1
37
52
-15
98  Visser, Sikke Lippenhuizen
1
0
10
18
-8
99  Spoelstra, Jan Franeker
1
0
10
18
-8
100  Roos, de Oeds Menaldum
1
0
9
18
-9
101  Peterson, Henk Damwâld
1
0
7
18
-11
102  Wierstra, Douwe Holwerd
1
0
4
18
-14
103  Oudendag, Harry Sneek
2
0
22
36
-14
104  Kuipers, Freek Drachten
2
0
21
36
-15
Scroll naar top