Keatsen 55+

Eindstand  2020.

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Alberda, Frans Harlingen
12
29
228
116
+112
Otter, Gerrit Goutum
11
27
209
117
+92
Anema, Harke Witmarsum
12
25
203
147
+56
Seerden, Ludwig Franeker
12
23
208
139
+69
Veen, van der Johan Oentsjerk
12
21
199
146
+53
Kuipers, Freek Drachten
12
21
192
148
+44
Wiersma, Eeltje Berltsum
12
21
197
157
+40
Ridder, de Jan Tolbert
12
21
195
162
+33
Wiersma, Dirk Marssum
11
20
166
150
+16
10  Hoekstra, Jan Giekerk
12
20
196
163
+33
11  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
10
19
163
113
+50
12  Bosch, Lieuwe Tzum
11
19
179
140
+39
13  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
12
19
184
158
+26
14  Bootsma, Joop Reahûs
12
19
178
160
+18
15  Bouma, Pieter Joure
9
18
161
108
+53
16  Sijbesma, Roel Easterein
11
18
177
137
+40
17  Althof, Auke Dongjum
11
18
166
145
+21
18  Woud, van der Wybren Leeuwarden
12
18
192
167
+25
19  Palsma, Heinz Sexbierum
12
18
176
164
+12
20  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
9
17
158
115
+43
21  Nijdam, Hein Franeker
10
17
165
142
+23
22  Stienstra, Ynze Baaium
11
17
171
147
+24
23  Lei, van der Eddy Leeuwarden
11
17
171
154
+17
24  Goot, van der Age Goënga
11
17
156
155
+1
25  Brouwer, Anne Wommels
12
17
159
166
-7
26  Groot, de Piet Midlum
10
16
142
121
+21
27  Hallema, Germ Jorwert
10
16
151
136
+15
28  Veenstra, Jan Apeldoorn
12
16
172
165
+7
29  Zondervan, Jaap Menaldum
7
15
125
79
+46
30  Bergsma, Pieter Gytsjerk
9
15
149
109
+40
31  Visser, Lieuwe Franeker
9
15
144
115
+29
32  Overal, Sjirk Oldenbroek
10
15
147
120
+27
33  Broersma, Oeds Witmarsum
10
15
156
138
+18
34  Baarda, Anne Menaldum
10
15
151
134
+17
35  Bierma, Piet Dronten
10
15
150
136
+14
36  Oudendag, Harry Sneek
10
15
147
138
+9
37  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
11
15
164
159
+5
38  Kamstra, Durk Franeker
7
14
117
84
+33
39  Boorsma, Jan Menaldum
8
14
133
98
+35
40  Kwast, Jan Harlingen
8
14
131
99
+32
41  Tigchelaar, Nanne Achlum
9
14
138
133
+5
42  Broersma, Douwe Midlum
10
14
150
133
+17
43  Meijer, Lieuwe Minnertsga
10
14
145
132
+13
44  Tuinier, Jan Makkum
11
14
153
149
+4
45  Sikkema, Kees Dronten
11
14
151
151
0
46  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
11
14
154
157
-3
47  Braaksma, Hielke Emmen
6
13
109
64
+45
48  Tolsma, Siebe Winsum
6
13
111
72
+39
49  Siemensma, Peter Bolsward
7
13
114
84
+30
50  Hoekstra, Jan Leeuwarden
7
13
111
95
+16
51  Sijtsinga, Jan Heerenveen
9
13
132
126
+6
52  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
10
13
151
139
+12
53  Dooper, Jolly Oentsjerk
10
13
144
142
+2
54  Seerden, Rein Sneek
10
13
136
141
-5
55  Groen, Daan Hallum
10
13
141
147
-6
56  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
12
13
158
177
-19
57  Postma, Klaas Heerenveen
6
12
104
60
+44
58  Stellingwerf, Piet Harlingen
7
12
116
89
+27
59  Vlieger, Rick Harlingen
7
12
107
85
+22
60  Meer, van der Martinus Witmarsum
8
12
122
109
+13
61  Roos, de Oeds Menaldum
9
12
136
130
+6
62  Spoelstra, Jan Franeker
9
12
123
119
+4
63  Mosselman, Ale Goutum
11
12
150
155
-5
64  Jong, de Jan Menaldum
11
12
153
161
-8
65  Weiland, Hendrik Koarnjum
11
12
154
164
-10
66  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
4
11
80
36
+44
67  Scholten, Koop De Wylgen
6
11
100
78
+22
68  Vries, de Willem Franeker
6
11
98
79
+19
69  Siderius, Sieger Dronten
7
11
103
87
+16
70  Brandsma, Jan Grijpskerk
7
11
111
98
+13
71  Hoekstra, Theun Leeuwarden
7
11
106
102
+4
72  Jong, de Bert Drachten
8
11
103
91
+12
73  Idema, Wybe Gytsjerk
8
11
118
110
+8
74  Koster, Sikke Dokkum
8
11
109
116
-7
75  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
9
11
133
139
-6
76  Kramer, Anne Sneek
10
11
114
158
-44
77  Herrema, Sjouke Hoorn
7
10
111
98
+13
78  Vries, de Guus Leeuwarden
7
10
107
96
+11
79  Porte, Henk Leeuwarden
8
10
105
114
-9
80  Bosgraaf, Piet Drachten
10
10
131
145
-14
81  Faber, Jan Witmarsum
5
9
85
65
+20
82  Helfrich, Catherinus Grou
5
9
79
65
+14
83  Houwer, Jan Bolsward
6
9
98
85
+13
84  Wassenaar, Siete Minnertsga
6
9
86
82
+4
85  Graaf, de Germ Holwerd
6
9
86
85
+1
86  Goudberg, Jelle Franeker
7
9
96
105
-9
87  Koops, Reinder Emmen
7
9
89
99
-10
88  Idzerda, Andries Goutum
7
9
93
107
-14
89  Bruinsma, Jan Heerenveen
4
8
70
46
+24
90  Engbrenghof, Andries Franeker
5
8
82
60
+22
91  Jong, de Jan Dronryp
5
8
78
61
+17
92  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
5
8
77
61
+16
93  Groot, de Rienk Leeuwarden
5
8
84
69
+15
94  Hempenius, Wijtze Harlingen
5
8
76
68
+8
95  Jousma, Bouke Menaldum
5
8
74
71
+3
96  Feenstra, Sjoerd Dronten
7
8
93
112
-19
97  Rienks, Rienk Beetgumermolen
8
8
106
117
-11
98  Zuiderhof, Tom Harlingen
4
7
67
56
+11
99  Herrema, Lou Slappeterp
4
7
63
54
+9
100  Boer, de Jan Bolsward
6
7
86
86
0
101  Boonstra, Wieger Heerenveen
6
7
80
89
-9
102  Boer, de Jelle Wommels
8
7
101
120
-19
103  Koster, Teake Harlingen
10
7
117
159
-42
104  Werf, van der Anne Sneek
2
6
42
20
+22
105  Sybesma, Anne Akkrum
3
6
55
33
+22
106  Meijer, Jan Hurdegaryp
3
6
46
32
+14
107  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
3
6
51
39
+12
108  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
4
6
55
44
+11
109  Voogd, Gerard Harlingen
4
6
65
56
+9
110  Zijlstra, Roel Menaldum
4
6
61
55
+6
111  Harkema, Tsjeard Spannum
4
6
54
54
0
112  Bootsma, Jan Wommels
4
6
59
60
-1
113  Zee, van der Siebe Lelystad
5
6
74
69
+5
114  Jousma, Wim Tietjerk
5
6
75
70
+5
115  Oosterhaven, Jan Franeker
5
6
76
72
+4
116  Posthuma, Bauke Folsgare
5
6
63
70
-7
117  Bootsma, Henk De Knipe
5
6
64
79
-15
118  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
6
6
76
87
-11
119  Sjollema, Eddy Harlingen
2
5
39
21
+18
120  Velsma, Jelle Tzummarum
2
5
37
20
+17
121  Haan, de Auke Sexbierum
3
5
50
30
+20
122  Weg, bij de Gerrit Harlingen
4
5
55
58
-3
123  Houtsma, Thijs Westhoek
5
5
55
72
-17
124  Haan, de Jelle St. Annaparochie
6
5
68
79
-11
125  Goot, van der Joop Hommerts
6
5
73
98
-25
126  Roosjen, Gerard Leeuwarden
2
4
38
26
+12
127  Seepma, Nanning Harkema
2
4
33
26
+7
128  Hoitenga, Wibe Boazum
3
4
46
43
+3
129  Staphorsius, Gerben Dronten
3
4
40
42
-2
130  Kuipers, Roel Koarnjum
4
4
50
66
-16
131  Dijkstra, Anne Leeuwarden
5
4
54
82
-28
132  Siderius, Evert Ried
1
3
21
10
+11
133  Siegersma, Johannes Berlikum
1
3
21
12
+9
134  Groot, de Sjouke Oosterlittens
2
3
36
22
+14
135  Veldman, Bert Bolsward
2
3
26
18
+8
136  Hallema, Monte Franeker
2
3
28
26
+2
137  Terpstra, Leendert Sneek
2
3
28
26
+2
138  Mulder, Henk Dronryp
2
3
28
28
0
139  Groot, de Kees Leeuwarden
3
3
44
46
-2
140  Gillebaard, Andries Heerenveen
3
3
37
44
-7
141  Wartena, Riens Burgum
4
3
49
59
-10
142  Vries, de Henk IJlst
5
3
55
83
-28
143  Draijer, Theo Tzummarum
1
2
19
7
+12
144  Eringa, H. Spannum
1
2
18
8
+10
145  Draaisma, Gerke Stiens
1
2
19
12
+7
146  Meulen, van der Tsjerk Sneek
1
2
19
13
+6
147  Siderius, Anne Boazum
1
2
19
14
+5
148  Smit, Theo Franeker
1
2
14
13
+1
149  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
2
2
26
29
-3
150  Meulen, van der Marten Leeuwarden
2
2
27
31
-4
151  Oortwijn, Ron Zwolle
2
2
23
33
-10
152  Zee, van der Sipke Tzummarum
3
2
33
51
-18
153  Steegstra, Meint Ferwerd
4
2
47
68
-21
154  Werf, van der Ferdinand Joure
1
1
15
15
0
155  Kwast, Peter Harlingen
1
1
16
17
-1
156  Boersma, Gerrit NN
1
1
14
17
-3
157  Noordbruis, Henk Marssum
1
1
12
17
-5
158  Gerbrandy, Harmen Warns
2
1
22
34
-12
159  Volbeda, Jan Sexbierum
1
0
8
18
-10
160  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
1
0
5
18
-13
Scroll naar top