Keatsen 55+

Einduitslag 2019

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Punten Krans
Kwast, Jan Harlingen
59
Seerden, Ludwig Franeker
50
Veen, van der Johan Gytsjerk
49
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
48
Anema, Harke Witmarsum
47
Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
45
Baarda, Anne Menaldum
44
Otter, Gerrit Goutum
42
Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
42
10  Wiersma, Eeltje Berltsum
42
11  Boer, de Jelle Wommels
41
12  Woud, van der Wybren Leeuwarden
41
13  Weiland, Hendrik Koarnjum
40
14  Veenstra, Jan Apeldoorn
39
15  Hallema, Germ Jorwert
39
16  Siemensma, Peter Bolsward
38
17  Mosselman, Ale Goutum
38
18  Boorsma, Jan Menaldum
38
19  Goudberg, Jelle Franeker
37
20  Kuipers, Freek Drachten
37
21  Zondervan, Jaap Menaldum
36
22  Jong, de Jan Menaldum
36
23  Vlieger, Rick Harlingen
35
24  Sijbesma, Roel Easterein
35
25  Goot, van der Age Goënga
35
26  Broersma, Douwe Midlum
35
27  Bootsma, Henk De Knipe
35
28  Bergsma, Pieter Gytsjerk
35
29  Porte, Henk Leeuwarden
35
30  Roos, de Oeds Menaldum
34
31  Jong, de Tjeerd Wytmarsum
34
32  Spoelstra, Jan Franeker
34
33  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
33
34  Brouwer, Anne Wommels
33
35  Boonstra, Wieger Heerenveen
33
36  Sipma, Jan Franeker
32
37  Zuiderhof, Tom Harlingen
32
38  Siderius, Sieger Dronten
32
39  Althof, Auke Dongjum
32
40  Jong, de Jan Dronryp
31
41  Bruinsma, Jan Heerenveen
31
42  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
31
43  Vries, de Willem Franeker
30
44  Houwer, Jan Bolsward
30
45  Nijdam, Hein Franeker
30
46  Tigchelaar, Nanne Achlum
30
47  Bosgraaf, Piet Drachten
30
48  Bosch, Lieuwe Tzum
29
49  Stellingwerf, Piet Harlingen
29
50  Overal, Sjirk Oldenbroek
29
51  Kramer, Anne Sneek
29
52  Broersma, Oeds Witmarsum
28
53  Veldman, Bert Bolsward
28
54  Koster, Teake Harlingen
28
55  Brandsma, Jan Grijpskerk
27
56  Hoekstra, Jan Gytsjerk
27
57  Kuipers, Roel Koarnjum
27
58  Dooper, Jolly Oentsjerk
26
59  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
25
60  Lei, van der Eddy Leeuwarden
25
61  Gillebaard, Andries Heerenveen
25
62  Stienstra, Ynze Baaium
24
63  Bootsma, Joop Reahûs
24
64  Ridder, de Jan Tolbert
24
65  Sikkema, Kees Dronten
24
66  Berkepas, Siep Balk
24
67  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
24
68  Engbrenghof, Andries Franeker
23
69  Werf, van der Anne Sneek
23
70  Herrema, Sjouke Hoorn
23