Keatsen 55+

Einduitslag 2018

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Seerden, Ludwig Franeker
24
59
458
222
+236
Stellingwerf, Piet Harlingen
25
51
426
307
+119
Jong, de Tjeerd Wytmarsum
24
46
416
285
+131
Veen, van der Johan Oentsjerk
26
46
424
343
+81
Kuipers, Freek Drachten
21
44
371
241
+130
Jong, de Jan Menaldum
26
44
418
334
+84
Althof, Auke Dongjum
25
42
381
320
+61
Kwast, Jan Harlingen
22
41
361
271
+90
Boorsma, Jan Menaldum
23
41
382
286
+96
10  Baarda, Anne Menaldum
22
39
352
296
+56
11  Wiersma, Eeltje Berltsum
24
39
388
299
+89
12  Hinrichs, Johannes Harlingen
20
38
335
252
+83
13  Jong, de Jan Dronryp
22
38
360
278
+82
14  Boonstra, Wieger Heerenveen
24
38
353
329
+24
15  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
26
38
374
333
+41
16  Jousma, Wim Tietjerk
20
37
322
261
+61
17  Goudberg, Jelle Franeker
22
37
348
278
+70
18  Bruinsma, Jan Heerenveen
24
37
367
332
+35
19  Bootsma, Jan Wommels
19
36
317
223
+94
20  Werf, van der Anne Sneek
19
36
311
240
+71
21  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
23
36
355
321
+34
22  Leij, van der Daam Dronrijp
23
36
334
313
+21
23  Otter, Gerrit Goutum
24
36
384
322
+62
24  Bergsma, Pieter Gytsjerk
24
36
372
325
+47
25  Sijbesma, Roel Easterein
18
35
313
214
+99
26  Wassenaar, Siete Minnertsga
21
34
322
277
+45
27  Woud, van der Wybren Leeuwarden
25
34
371
376
-5
28  Ridder, de Jan Tolbert
17
33
286
206
+80
29  Broersma, Oeds Witmarsum
21
33
336
286
+50
30  Siemensma, Peter Bolsward
21
33
316
277
+39
31  Kramer, Anne Sneek
23
33
339
316
+23
32  Noordbruis, Henk Marssum
23
33
331
313
+18
33  Veenstra, Jan Apeldoorn
25
33
355
344
+11
34  Kamstra, Durk Franeker
18
32
289
214
+75
35  Brouwer, Anne Wommels
21
32
321
285
+36
36  Veldman, Bert Bolsward
21
32
318
282
+36
37  Seerden, Rein Sneek
25
32
351
364
-13
38  Porte, Henk Leeuwarden
26
32
337
376
-39
39  Spoelstra, Jan Franeker
20
31
288
253
+35
40  Bierma, Piet Dronten
20
31
297
274
+23
41  Bosgraaf, Piet Drachten
22
31
328
304
+24
42  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
18
30
295
244
+51
43  Oudendag, Harry Sneek
20
30
309
282
+27
44  Wartena, Riens Burgum
13
29
228
145
+83
45  Meijer, Lieuwe Minnertsga
14
29
236
163
+73
46  Herrema, Sjouke Hoorn
17
29
279
219
+60
47  Houwer, Jan Bolsward
18
29
283
244
+39
48  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
21
29
311
286
+25
49  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
22
29
319
323
-4
50  Berkepas, Siep Balk
18
28
284
247
+37
51  Zuiderhof, Tom Harlingen
20
28
312
273
+39
52  Koster, Sikke Dokkum
21
28
304
294
+10
53  Mosselman, Ale Goutum
22
28
319
315
+4
54  Velsma, Jelle Tzummarum
16
27
256
189
+67
55  Bosch, Lieuwe Tzum
16
27
256
192
+64
56  Tigchelaar, Nanne Achlum
18
27
270
247
+23
57  Brandsma, Jan Grijpskerk
18
27
258
240
+18
58  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
19
27
276
261
+15
59  Nijdam, Hein Franeker
20
27
283
292
-9
60  Overal, Sjirk Oldenbroek
21
27
313
289
+24
61  Kuipers, Roel Koarnjum
23
27
313
334
-21
62  Sijtsinga, Jan Heerenveen
17
26
253
230
+23
63  Anema, Harke Witmarsum
18
26
273
245
+28
64  Hallema, Germ Jorwert
18
26
256
244
+12
65  Boer, de Jelle Wommels
19
26
278
270
+8
66  Palsma, Heinz Sexbierum
23
26
293
343
-50
67  Goot, van der Age Goënga
13
25
216
168
+48
68  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
17
25
253
243
+10
69  Postma, Klaas Heerenveen
15
24
222
176
+46
70  Hallema, Monte Franeker
15
24
236
198
+38
71  Vries, de Henk IJlst
17
24
263
248
+15
72  Groot, de Piet Midlum
19
24
270
279
-9
73  Koster, Teake Harlingen
19
24
252
285
-33
74  Bootsma, Joop Reahûs
20
24
266
298
-32
75  Vlieger, Rick Harlingen
13
23
210
167
+43
76  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
14
23
211
198
+13
77  Sikkema, Kees Dronten
20
23
270
279
-9
78  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
11
22
187
132
+55
79  Dooper, Jolly Oentsjerk
16
22
221
230
-9
80  Meer, van der Martinus Witmarsum
13
21
210
164
+46
81  Wiersma, Dirk Marssum
14
21
213
180
+33
82  Rienks, Rienk Beetgumermolen
14
21
212
192
+20
83  Weg, bij de Gerrit Harlingen
15
21
208
204
+4
84  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
12
20
191
157
+34