Keatsen 55+

Einduitslag 2016

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Jong, de Tjeerd Wytmarsum
23
42
387
284
+103
Sikkema, Johan Emmeloord
20
41
351
248
+103
Zuiderhof, Tom Harlingen
21
39
350
241
+109
Bouma, Tjeerd Leeuwarden
21
39
345
252
+93
Bosgraaf, Piet Drachten
23
39
356
299
+57
Wiersma, Eeltje Berltsum
22
38
375
281
+94
Overal, Sjirk Oldenbroek
22
38
347
286
+61
Tuinier, Jan Makkum
23
38
370
311
+59
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
20
37
337
250
+87
10  Veen, van der Johan Oentsjerk
20
37
336
256
+80
11  Kramer, Anne Sneek
22
36
354
264
+90
12  Otter, Gerrit Goutum
22
36
353
285
+68
13  Herrema, Sjouke Hoorn
21
35
324
256
+68
14  Boorsma, Jan Menaldum
21
35
336
273
+63
15  Veldman, Bert Bolsward
23
35
345
301
+44
16  Mosselman, Ale Goutum
22
34
347
295
+52
17  Porte, Henk Leeuwarden
23
34
343
307
+36
18  Vries, de Willem Franeker
23
33
347
329
+18
19  Goudberg, Jelle Franeker
21
32
340
288
+52
20  Jong, de Jan Menaldum
22
32
333
310
+23
21  Limburg, Bart Wolvega
18
31
285
239
+46
22  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
19
31
293
244
+49
23  Meer, van der Martinus Witmarsum
21
31
308
288
+20
24  Voogd, Gerard Harlingen
18
30
284
231
+53
25  Wassenaar, Siete Minnertsga
18
29
284
241
+43
26  Groot, de Piet Midlum
18
29
265
242
+23
27  Jousma, Wim Tietjerk
19
29
305
260
+45
28  Veenstra, Jan Apeldoorn
21
29
316
304
+12
29  Zondervan, Jaap Menaldum
14
28
244
162
+82
30  Kamstra, Durk Franeker
14
28
248
167
+81
31  Dijkstra, Albert Harlingen
16
28
262
184
+78
32  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
17
28
278
224
+54
33  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
19
28
290
256
+34
34  Kuipers, Roel Koarnjum
18
27
257
257
0
35  Vries, de Henk IJlst
19
27
280
268
+12
36  Boonstra, Wieger Heerenveen
21
27
307
300
+7
37  Kuipers, Freek Drachten
22
27
320
331
-11
38  Jousma, Bouke Menaldum
13
26
221
155
+66
39  Smit, Theo Franeker
13
26
216
152
+64
40  Siderius, Sieger Dronten
16
26
243
196
+47
41  Lei, van der Eddy Leeuwarden
17
26
250
224
+26
42  Sikkema, Kees Dronten
19
26
277
255
+22
43  Jong, de Bert Drachten
23
26
310
347
-37
44  Haan, de Jelle St. Annaparochie
13
25
211
172
+39
45  Hallema, Germ Jorwert
14
25
232
179
+53
46  Scholten, Koop De Wylgen
15
25
239
192
+47
47  Terpstra, Leendert Sneek
17
25
269
228
+41
48  Seerden, Rein Sneek
19
25
279
276
+3
49  Palsma, Heinz Sexbierum
21
25
284
299
-15
50  Koster, Teake Harlingen
22
25
290
316
-26
51  Bergsma, Marten Reduzum
15
24
235
189
+46
52  Brandsma, Jan Grijpskerk
17
24
256
233
+23
53  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
17
24
248
226
+22
54  Althof, Auke Dongjum
20
24
284
295
-11
55  Koops, Reinder Emmen
12
23
209
156
+53
56  Oudendag, Harry Sneek
13
23
215
149
+66
57  Bierma, Piet Dronten
15
23
235
206
+29
58  Broersma, Oeds Witmarsum
16
23
240
211
+29
59  Postma, Klaas Heerenveen
12
22
201
159
+42
60  Sijbesma, Roel Easterein
13
22
212
169
+43
61  Bouma, Pieter Joure
13
22
212
180
+32
62  Vries, de Teade Franeker
14
22
213
181
+32
63  Bootsma, Henk De Knipe
18
22
252
248
+4
64  Hoekstra, Jan Giekerk
19
22
261
278
-17
65  Stienstra, Ynze Baaium
12
21
205
160
+45
66  Broersma, Douwe Midlum
13
21
202
175
+27
67  Spoelstra, Jan Franeker
13
21
194
175
+19
68  Dooper, Jolly Oentsjerk
13
21
187
173
+14
69  Berkepas, Siep Balk
14
21
222
191
+31
70  Rienks, Rienk Beetgumermolen
12
20
196
156
+40
71  Wiersma, Dirk Marssum
14
20
222
188
+34
72  Bootsma, Jan Wommels
14
20
200
202
-2
73  Velstra, Oeltsje Idaerd
15
20
216
221
-5
74  Baarda, Anne Menaldum
16
20
229
224
+5
75  Weiland, Hendrik Koarnjum
17
20
232
247
-15
76  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
13
19
198
182
+16
77  Dijkstra, Anne Leeuwarden
13
19
190
191
-1
78  Brouwer, Anne Wommels
14
19
203
185
+18
79  Hallema, Monte Franeker
11
18
175
158
+17
80  Winkel, Gerrit St. Annaparochie
12
18
180
164
+16
81  Miedema, Lammert Diemen
12
18
183
172
+11
82  Noordbruis, Henk Marssum
14
18
200
192
+8
83  Tigchelaar, Nanne Achlum
16
18
226
234
-8
84  Nijdam, Hein Franeker
17
18
225
255
-30
85  Bosch, Jan Dokkum
8
17
135
98
+37
86  Engbrenghof, Andries Franeker
11
17
175
141
+34
87  Siemensma, Peter Bolsward
11
17
171
142
+29
88  Werf, van der Anne Sneek
11
17
162
153
+9
89  Roos, de Oeds Menaldum
13
17
192
180
+12
90  Gillebaard, Andries Heerenveen
14
17
207
202
+5
91  Bergsma, Pieter Gytsjerk
15
17
205
217
-12
92  Groen, Daan Hallum
17
17
206
266
-60
93  Leest, van der Geert Stiens
8
16
136
91
+45
94  Twerda, Tom Putten
9
16
141
108
+33
95  Vries, de Guus Leeuwarden
9
16
150
120
+30
96  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
10
16
154
134
+20
97  Anema, Harke Witmarsum
10
16
158
142
+16
98  Helfrich, Catherinus Grou
12
16
173
166
+7
99  Postmus, Frans Hitzum
12
16
171
166
+5
100  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
14
16
192
207
-15
101  Idzerda, Andries Goutum
14
16
173
211
-38
102  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
9
15
147
124
+23
103  Ridder, de Jan Tolbert
10
15
154
130
+24
104  Bleeker, Henk Harlingen
10
15
145
135
+10
105  Zee, van der Sipke Tzummarum
11
15
162
155
+7
106  Tamminga, Willem Franeker
11
14
149
144
+5
107  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
11
14
154
154
0
108  Hoogland, Roel Beetgumermolen
12
14
158
185
-27
109  Heeg, Evert Oosterlittens
6
13
112
72
+40
110  Meijer, Jan Hurdegaryp
6
13
104
69
+35