Keatsen 55+

Einduitslag 2015

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Houwer, Jan Bolsward
24
52
425
283
+142
Veldman, Bert Bolsward
25
51
432
305
+127
Boorsma, Jan Menaldum
25
48
424
303
+121
Dijkstra, Albert Harlingen
24
47
404
272
+132
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
25
47
428
317
+111
Otter, Gerrit Goutum
24
45
405
301
+104
Wiersma, Eeltje Berltsum
22
42
380
266
+114
Veenstra, Jan Apeldoorn
23
42
390
274
+116
Jong, de Bert Drachten
25
40
387
341
+46
10  Bergsma, Marten Reduzum
24
39
366
317
+49
11  Groot, de Piet Midlum
23
38
367
291
+76
12  Jong, de Jan Menaldum
23
38
370
296
+74
13  Palsma, Heinz Sexbierum
23
38
361
299
+62
14  Sikkema, Kees Dronten
20
37
335
234
+101
15  Broersma, Oeds Witmarsum
24
37
356
324
+32
16  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
25
37
388
332
+56
17  Althof, Auke Dongjum
22
36
351
303
+48
18  Sikkema, Johan Emmeloord
25
36
367
359
+8
19  Smit, Theo Franeker
16
35
281
176
+105
20  Mosselman, Ale Goutum
20
35
320
275
+45
21  Veen, van der Johan Oentsjerk
23
35
361
315
+46
22  Goudberg, Jelle Franeker
23
35
359
334
+25
23  Kuipers, Freek Drachten
24
35
375
315
+60
24  Jong, de Tjeerd Wytmarsum
25
35
357
343
+14
25  Limburg, Bart Wolvega
19
34
314
238
+76
26  Overal, Sjirk Oldenbroek
18
33
298
241
+57
27  Hallema, Germ Jorwert
22
33
329
302
+27
28  Jousma, Wim Tietjerk
22
33
329
317
+12
29  Baarda, Anne Menaldum
16
32
269
177
+92
30  Meijer, Lieuwe Minnertsga
21
32
321
267
+54
31  Stienstra, Ynze Baaium
21
32
319
285
+34
32  Seerden, Rein Sneek
19
31
284
238
+46
33  Meer, van der Martinus Witmarsum
19
31
281
244
+37
34  Vries, de Henk IJlst
20
31
311
275
+36
35  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
22
31
335
311
+24
36  Wassenaar, Siete Minnertsga
23
31
351
323
+28
37  Roos, de Oeds Menaldum
23
31
341
326
+15
38  Berkepas, Siep Balk
16
30
277
213
+64
39  Vries, de Willem Franeker
18
30
276
222
+54
40  Voogd, Gerard Harlingen
19
30
280
248
+32
41  Porte, Henk Leeuwarden
21
30
319
299
+20
42  Vries, de Teade Franeker
24
30
336
340
-4
43  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
15
29
262
177
+85
44  Velstra, Oeltsje Idaerd
17
29
268
220
+48
45  Bootsma, Henk De Knipe
21
29
311
272
+39
46  Terpstra, Leendert Sneek
15
28
254
192
+62
47  Bootsma, Jan Wommels
19
28
300
246
+54
48  Jousma, Bouke Menaldum
11
27
214
100
+114
49  Koops, Reinder Emmen
13
27
232
151
+81
50  Anema, Harke Witmarsum
17
27
273
224
+49
51  Herrema, Sjouke Hoorn
18
27
268
248
+20
52  Heeg, Evert Oosterlittens
19
27
272
278
-6
53  Hoekstra, Jan Giekerk
23
27
297
337
-40
54  Bergsma, Pieter Gytsjerk
20
26
283
283
0
55  Wortman, Joop Joure
11
25
207
110
+97
56  Broersma, Douwe Midlum
15
25
246
188
+58
57  Lei, van der Eddy Leeuwarden
15
25
242
186
+56
58  Kramer, Anne Sneek
19
25
278
277
+1
59  Kuipers, Roel Koarnjum
22
25
291
330
-39
60  Koster, Teake Harlingen
23
25
309
344
-35
61  Brouwer, Anne Wommels
15
23
229
200
+29
62  Bierma, Piet Dronten
18
23
253
271
-18
63  Leij, van der Daam Dronrijp
18
23
246
266
-20
64  Idzerda, Andries Goutum
19
23
267
271
-4
65  Wagenaar, Jan Winsum (Fr)
20
23
256
293
-37
66  Bosgraaf, Piet Drachten
21
23
266
294
-28
67  Kamstra, Durk Franeker
12
22
194
143
+51
68  Postmus, Frans Hitzum
12
22
198
160
+38
69  Sybesma, Anne Akkrum
13
22
208
179
+29
70  Hoekstra, Geert Joure
14
22
221
177
+44
71  Siemensma, Peter Bolsward
17
22
243
225
+18
72  Nijdam, Hein Franeker
17
22
248
239
+9
73  Dijkstra, Anne Leeuwarden
18
22
257
265
-8
74  Boonstra, Wieger Heerenveen
18
22
251
262
-11
75  Zondervan, Jaap Menaldum
12
21
176
145
+31
76  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
11
20
181
126
+55