Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Balk, PC 55+ 26 juli 2017

Winnaars 2017: Lieuwe Meijer (Minnertsga), Thijs Galema (Bolsward) en Wybren van der Woud (Leeuwarden).

Zoals het klokje in Balk tikt….

In Balk werd tijdens de jaarlijkse 55+ PC door bijna 100 kaatsers weer hard gestreden voor de mooie klokjes die aan het einde van de dag lagen te wachten op de winnaars. Door de – 75 jaar geworden – Siep Berkenpas en consorten was er weer alles aan gedaan om er weer een mooie dag van te maken. Het veld lag er glad geschoren bij, het zonnetje scheen, de dames van de kantine bedienden iedereen en de sfeer was weer top. Behalve de sponsor van de klokjes waren er meerdere sponsoren die geld of goederen ter beschikking hadden gesteld. Een aantal daarvan werden uitgereikt aan de kaatsers met de winnende loten. De rest ging naar de winnaars van deze dag. Eerst werden de winnaars van de kransen gehuldigd. Omdat er vorig jaar een foutje was gemaakt liep Jan Meijer de krans mis. Hoewel dat achteraf werd hersteld ontbrak Jan Meijer op de foto van de winnaars, Vandaar een nieuwe foto met Jan er bij.


Winnaars 2016: Martinus van der Meer, Ale Mosselman en Jan Meyer.


Daarna was het de beurt aan de kranswinnaars van dit jaar. Voordat de overige winnaars bekend gemaakt werden, werd de nodige aandacht besteedt aan de vrijwilligers en andere personen die zich inzetten voor de 55+ PC, o.a. de inmiddels 93 jarige trouwe supporter en telegrafist Willem van der Meulen.

Vervolgens was Foppe de Vries aan de buurt. Foppe is al jarenlang lid van de commissie 55+ en is als wedstrijdsecretaris verantwoordelijk voor het bijhouden van de standen en uitrekenen van de einduitslag. Iets waar veel tijd en het nodige rekenwerk in zit dat (meestal) voortreffelijk gebeurd. Omdat Foppe de komende dagen zijn 80e verjaardag hoopt te vieren was hij van mening dat het nu tijd werd het stokje over te dragen. Hierdoor was deze editie van de 55+ PC het laatste optreden van Foppe in Balk. Door de organisatie in Balk werd stil gestaan bij de activiteiten die Foppe altijd heeft verricht voor de 55+ PC.


Afscheid in Balk van Foppe de Vries als wedstrijdleider en secretaris.

Naast een mooi boeket voor Foppe syn Wietske mocht ook hij een mooi horloge uitzoeken. De immer bescheiden Foppe zocht niet voor zichzelf maar voor syn Wietske een mooi klokje uit omdat zij hem al die jaren gesteund heeft. Een mooi gebaar.
Na het veelvuldig gescandeerde FOPPE BEDANKT !!! werd het stel nog voor de Balkster trein op de foto gezet nadat voorzitter Piet Bosgraaf Foppe nog een krans omgehangen had met het bekende krupke.
Daarna was het tijd voor de tradionele rondrit met de Balkster trein door Balk. Bij terugkomst op het veld konden de overige winnaars hun klokje uitzoeken.

De uitslag was als volgt:

A-klasse: 1. Wybren van de Woud, Leeuwarden (21-6)
2. Henk Porte, Leeuwarden (21-8)
3. Piet Stellingwerf, Harlingen (21-8)
4. Johan van der Veen, Oentsjerk (21-8)
5. Eeltje Wiersma, Berlikum (21-10)
B-klasse: 1. Thijs Galema, Bolsward (21-5)
2. Harmen Gebrandy (21-10)
3. Jelle Goudberg (21-11)
C-klasse: 1. Lieuwe Meijer, Minnertga (21-5)
2. TJeerd de Jong, Witmarsum (21-6)
3. Albert Dijkstra,Harlingen (21-9)
4. Anne Sybesma, Akkrum (21-9)
5. Tom Zuiderhof, Harlingen (21-11)
Scroll naar boven