Keatsen 55+

Agenda

Het programma voor de 55+ kaatsers is in principe om de 14 dagen op woensdag. De wedstrijden beginnen om 09:50 uur en zijn om ongeveer 16.30 uur afgelopen.

Opgave: Dit kan tot vrijdag 19.00 uur voor de volgende wedstrijd. Piet Keizer (of zijn vervanger) : 06 – 2399 2779

Bij geen gehoor graag in de voicemail duidelijk uw naam en woonplaats vermelden. U kunt zich ook aanmelden via Whatsapp.

Niet in het weekend bellen!!!


Zomerprogramma (onder voorbehoud)
25 mei Huizum
8 juni Heerenveen
22 juni Jelsum/Cornjum
6 juli Franeker
13 juli Goutum
20 juli Vrouwenparochie
11 augustus Sonnenborgh (LET OP: donderdag na de Freule!!!)
17 augustus Huizum
31 augustus Winsum
7 september Sonnenborgh
21 september Wommels

Foto: Lieuwe Bosch

Scroll naar top