Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Goutum, 7 juni 2017 – Wim Bosklopperpartij

De winnaars v.l.n.r.: Harry Oudendag, Roel Hoogland en Anne Sybesma.
De dame is Rita Bosklopper die de prijzen uitreikte aan de heren.

Stormachtige kaatsdag in Goutum.De 55-plussers waren in Goutum voor de Wim Bosklopperpartij.
Met een stormachtige wind en stortbuien werd er al dan niet wat minder gemotiveerd weer gekaatst door de heren. Met de name de eerste partij werd veelvuldig de beschutting van de bomen opgezocht na de zoveelste regenbui. Deze waren gelukkig van korte duur maar de tijd tussen de buien ook.
Gelukkig werd het in de loop van de dag beter en werd omstreeks half 5 de laatste zitbal geplaatst.
Door Rita Bosklopper werden de prijzen uitgereikt aan onderstaande kaatsers:

A-klasse: 1, Roel Hoogland, Beetgumermolen (21-11)
2. Bertus de Jong, Leeuwarden (21-14)
3. Johan Bekema, Bolsward (20-9)
4. Johan van der Veen, Oentsjerk (20-12)
5. Marten van der Meulen, Leeuwarden (20-16)
 
B-klasse: 1. Harry Oudendag, Hommerts (21-7 (18-8))
2. Geert van der Leest, Stiens (21-7 (18-10))
3. Auke Althof, Dongjum (21-8)
4. Anne Dijkstra, Leeuwarden (21-9)
 
C-klasse: 1. Anne Sybesma, Akkrum (21-7)
2. Willem de Vries, Franeker (21-9)
3. Marten Bergsma, Reduzum (21-9)
4. Henk Bootsma, De Knipe (21-10)
5. Gerard Voogd, Harlingen (21-11)
 

 De volgende wedstrijd is op 21 juni 2017, op Sonnenborch te Leeuwarden, aanvang 10:00 uur.

Scroll naar boven