Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

21e Anne Bouma – Kees Smit partij 10-08-2017

De winnaars van links naar rechts: Bertus Veldman (Bolsward), Willem Porte (Oudehorne) en Hendrik Jansma (Damwoude).

RECTIFICATIE:
Door een foutief doorgegeven uitslag blijkt achteraf dat Sjirk Overal de krans had verdiend i.p.v. Bertus Veldman.
Deze krijgt hij alsnog uitgereikt.

Bij Kf It Partur werd de 21e Anne Bouma – Kees Smit partij gespeeld voor de 55-plussers. De commissie 55+ van Jelsum,Cornjum en Britsum had weer de nodige sponsoren weten aan te trekken voor prachtige levensmiddelen pakketten. Uiteraard moest daar wel eerst om gestreden worden door de 82 aanwezige kaatsers.
Na een wat miezerig begin van de dag klaarde het in de loop van de dag op en werd het prachtig kaats weer. Enige hinder werd wel ondervonden van de overkomende F16’s. Sommige klaagden zelfs over de lucht turbulentie die hierdoor veroorzaakt werd. Tja, die kaatsers blijven naar excuses zoeken.
Omstreeks half 5 viel de laatste slag en kon de nieuwe voorzitter van de commissie 55+ van Jelsum-Cornjum-Britsum eerste de vrijwilligers bedanken met een attentie en de prijzen uitreiken aan onderstaande winnaars. De ‘Friezen om utens’ kregen allemaal een zak aardappelen mee terug zodat zij buiten onze mooie provincie ook nog eens van echte aardappelen kunnen genieten.

A-klasse: 1. Hendrik Jansma, Damwoude (21-7)
2. Rienk de Groot, Leeuwarden (21-14)
3. Jan Bruinsma, Heerenveen (21-15) 
B-klasse: 1. Sjirk Overal, Oldenbroek (21-8 18-2)
2. Bertus Veldman, Bolsward (21-8 18-12)
3. Geert van der Leest, Stiens (21-9)
4. Bart Limburg, Wolvega (21-10)
5. Auke Kuiken, St. Jacobiparochie (21-10)
6. Eeltje Wiersma, Berlikum (21-10)
C-klasse: 1. Willem Porte, Oudehorne (21-7)
2. Sjouke Herrema, Hoorn (21-8)
3. Jan de Jong, Dronrijp (21-8)
4. Heinz Palsma, Sexbierum (21-10)

De volgende wedstrijd is op woensdag 16 augustus 2017 op Sonneborgh te Leeuwarden, aanvang 10:00 uur.

Scroll naar boven