Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – 21 november 2018

De eerste prijswinnaars v.l.n.r.: Ane Kramer Sneek, Anne Baarda Menaam en Henk Noordbruis Marsum.

Veel prijzen bij de 55+

Op woensdag 21-11-2018 waren weer 98 kaatsers present bij de 55+ partij in de Trije.
Maar liefst 19 kaatsers wisten zich in de prijzen te kaatsen door drie keer te winnen of twee keer te winnen en eenmaal te verliezen met 5-5 en 6-6.

Deze prijzen werden gewonnen door:

A klasse: 1. Ane Kramer Sneek (21-8)
2. Jan de Jong Menaam (21-9)
3. Ludwig Seerden Franeker (21-9)
4. Wiebren vd Woud Leeuwarden (21-12)
5. Jan Sijtsinga Heerenveen (20-12)
6. Jan Feenstra Winsum (20-13)
7. Johan Hinrichs Harlingen (20-15)
B klasse: 1. Henk Noordbruis Marsum(21-5 18-12)
2. Gerrit bij de Weg (21-5 18-14)
3. Jan de Ridder Tolbert (21-7)
4. Jelle Goudberg Franeker (21-7)
5. Nanne Tichelaar Achlum (21-9)
6. Germ de Graaf Holwerd (21-10)
7. Tjerk Jorritsma Heerenveen (21-10)
C-klasse: 1. Anne Baarda Menaam (21-9)
2. Tjeerd de Jong Witmarsum (21-10)
3. Sjoerd Nicolai Witmarsum (21-10)
4. Piet Bosgraaf Drachten (21-11)
5.Durk Kamstra Franeker (20-14).

De volgende partij is over 2 weken 5 december 2018 wederom in de Trije in Franeker.

Scroll naar boven