Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

12-07-2023 Goutum, 7e Wim Bosklopperpartij

De winnaars v.l.n.r. Uco Bauer, Rita Bosklopper, Ludwig Seerden en Jan Boorsma.

Alweer de 7e Wim Bosklopperpartij

Op de heenreis naar Goutum in de vroege morgen kreeg schrijver dezes 30 kilometer lang een en al zware stortbuien. In Goutum was gelukkig amper regen gevallen en lag het veld er mooi bij voor de 62 kaatsers op de lijst. De rest van de dag was het prachtig stralend weer met alleen een harde wind waar de laatste 4 perken de meeste last of in het perk voordeel van hadden.
Ondanks een vlot verloop van alle partijen werd het toch nog laat omdat de kaatsers van de laatste partij waar voor hun geld wilden hebben. Deze partij (met de parturen Theun Hoekstra, Piet Bierma en Jan Bootsma tegen Rienk de Groot, Harke Anema en Piet Zijlstra) liep via een 4-4 stand geleidelijk uit naar 5-5 6-6 en werd door een bovenslag van Piet Zijlstra uiteindelijk in hun voordeel beslist.
De kransen werden na afloop uitgereikt door Rita Bosklopper. Er waren maar liefst 12 prijzen te verdelen.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse

1. Ludwig Seerden, Franeker (21-6)
2. Nanning Seepma, Harkema (21-7)
3.  Sikke Koster, Dokkum (21-7)
4. Germ Hallema, Jorwert (21-8)
5. Jan Sijtsinga, Heerenveen (21-8)
6. Klaas van der Vlugt, Witmarsum (21-9)
7. Ferdinand van der Werf, Joure (21-11)
8. Hans Diekman (20-12)

B-klasse1. Uco Bauer, (21-3)
2. Wybe Idema, Gytsjerk (21-7)
3. Daan Groen, Hallum (20-13)
C-klasse

1. Jan Boorsma, Menaldum (21-1)

 

Scroll naar boven