Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Koarnjum-Jelsum – 09-08-2018

De winnaars v.l.n.r. Peter Siemensma, Hendrik Jansma en Guus de Vries.

22e Anne Bouma – Kees Smit partij 55-plus

Onder wat minder warme omstandigheden dan de afgleopen weken, waren 76 kaatsers naar KF It Partoer van Koarnjum-Jelsum-Britsum getogen om de strijd aan te gaan voor de prijzen van de 22e Anne Bouma – Kees Smit partij. Deze partij is altijd weer tot in de puntjes verzorgd door de kaatsvereniging. De prijzen bestonden uit levensmiddelen pakketten verzorgd door een van de sponsoren. Met 8 perken kon er vlot door gekaatst worden. Er viel voor de laatste partijen die aan het kaatsen waren toch niet te ontkomen aan de regen waar iedereen al zo lang naar uitkeek.

Omstreek half 5 kon door de voorzitter – na alle vrijwilligers bedankt te hebben – zakken met aardappelen uitgereikt worden aan een zestal kaatsers ‘om utens’ (Apeldoorn, IJsselmuiden, Dronten, etc.) Zij rijden elke keer weer een flink stuk om hun geliefde spelletje te kunnen spelen.
Daarna was het de beurt aan onderstaande winnaars:

A-klasse 1. Hendrik Jansma – Damwâld (21-5)
2. Ludwig Seerden – Franeker (21-7)
3. Oeds Broersma – Witmarsum (21-10)
4. Piet Stellingwerf – Harlingen (21-11)
5. Daam van der Ley – Dronrijp (21-12)
B-klasse 1. Peter Siemensma – Bolsward (21-7 18-2)
2. Rienk Rienks – Beetgumermolen (21-7 18-8)
3. Jan Veenstra – Apeldoorn (21-9)
4. Jan Spoelstra – Franeker (21-11)
5. Jelle Goudberg – Franeker (21-11)
6. Jan Boorsma – Menaldum (21-12)
C-klasse 1. Guus de Vries – Leeuwarden (21-8)
2. Anne Baarda – Menaldum (21-15)

De volgende wedstrijd is op woensdag 15 augustus op Sonnenborch te Leeuwarden, aanvang 10:00 uur. 

De sponsoren van deze partij waren:

Agema vlaggen, masten en riooltechniek te Jelsum
Nico en Aeltsje de Groot – Warme Bakker te Stiens
Pearle Opticien Stiens
Garage Ketellapper Koarnjum
Brandbeveiliging Friesland te Stiens
Heinze Weiland – Agrarische dienstverlening en aardappelhandel te Stiens
Hayma Bike Totaal, tweewielers, witgoed en skeelers te Stiens
Germenraad en Germenraad Makelaars Stiens
Meneer en mevrouw Hoekstra Kleding Stiens
Albert Hein Stiens

Scroll naar boven